SFO takster skal ikke hæves! – nøgletal giver ingen mening.

 

  • Af Susanne Gustenhoff, Enhedslistens medlem af B&U-udvalget

Mette Kristensen formand for B&U udvalget i Svendborg havde tirsdag et læserbrev i Fyns Amts Avis omkring “billige” SFO takster i Svendborg. Hun kommenterede på TV2’s undersøgelse af udviklingen i takster for SFO-tilbud. Hendes pointe var, at Svendborg faktisk har lave SFO-takster, da taksterne blev sat ned ved indførelse af Helhedsskolen i 2012. Samtidig skal alle forældre være opmærksomme på, at sammenligne med de øvrige 10 kommuner på Fyn, og indse at de har den tredie laveste takst. Men hvordan kan det give mening for forældre og borgere i Svendborg kommune?

For dem er det nu den 3. gang, at SFO-taksten stiger siden Helhedsskolen blev indført, og netop ifht. Helhedsskolen gav det god mening, at nedsætte taksten. Der blev ganske enkelt færre SFO timer, og ikke længere en modulopdeling. Tidligere havde forældre kunnet “købe” morgen eller eftermiddagsmodul eller kun den ene del. 1700,- kr. taksten var for begge moduler.
Men det kan ikke give mening for forældre i Svendborg, at fordi de har højere SFO-takster i andre fynske kommuner, så skal de også have højere takster her. Hvis det der styres efter er de nøgletal med den højeste prissætning, så vil målet hele tiden være, at sætte prisen op, fordi målet er kommuner, hvor taksten er højere, og ikke hvor den er lavest. Men det siger intet om kvaliteten, nøgletalsstyring er ingen garanti for kvalitet i organisationsudviklingen. Nøgletal siger intet om de forskelligheder, der kan være kommunerne imellem. Kan de rent faktisk sammenlignes? Det kræver en stor data ensrettethed.

Afslutningsvis er det interessant at se på grundlaget for at sætte SFO-taksten op? At sætte taksten op er en del af et besparelsesforslag, som der ikke længere er grundlag for, at gennemføre, da kommunen har fået bevilliget det forventede likviditetstilskud. Det er meget trist, hvis det der er i spil, er at der skal spares de fremlagte rammebesparelser på i alt 4,9 mill. samtidigt med, at der lægges et likviditetstilskud ned i kassen. Årsagen kan være, at der er politiske ønsker om, at prioritere anderledes inden for området. Men hvis der skal udvikles, bliver det ikke ved med, at være muligt i årevis, at omfordele pengene, og aldrig tilføre nye. Det kan Enhedslisten ikke støtte !