Læserbrev: Skal vi have et Costa del Danmark? af Nanna Maria Rask

Idag er de danske kyster beskyttet mod bebyggelse, til glæde for os alle. Vi har fri adgang til havet, til strandene, til klitterne, I vores tæt beboede og bebyggede land er kysterne vores sidste store fælles naturarv, og siden 1917 har de danske kyster været friholdt for bebyggelse. Vil man se hvor galt det kan gå når kysterne ikke er fredet, kan man blot kaste et blik på strandene i Sydeuropa, hvor tætte hotel- og feriebyggerier skæmmer og ødelægger naturen, og spærrer for den frie adgang til kysterne.

Skal denne beskyttelse af en af vores sidste store fælles naturgode i Danmark nu sættes over styr? Venstre vil ophæve strandbeskyttelsen langs alle veje ud til kysten, så der kan bygges flere hoteller, restauranter og ferielejligheder. Kystnaturen vil dermed blive hugget op i endnu mindre småbidder, og de unikke danske kystområder vil forsvinde. Er de først ødelagt ved bebyggelse, kommer de ikke igen, og åbner vi først op for byggeriet, forsvinder den frie adgang til kysterne i takt hermed. Nogle få grundejere vil kunne hente store økonomiske fortjenester, men det vil ske på bekostning af vores fælles naturarv.

Hvis dette valg kommer til at betyde et skifte til en blå regering, bliver dette tabs-scenarie til virkelighed, men sådan et generationstyveri må simpelthen ikke finde sted. Enhedslisten arbejder for at sikre vores fælles naturarv, og går imod lempelserne af planloven og strandbeskyttelseslinjen, og vil holde en kommende rød regering fast på at fortsætte Svend Aukens store arbejde for at beskytte vores fælles kystnatur.

VH
Nanna