Ekstra sportsklasse undergraver de øvrige skolers økonomi

En af de sager som har fyldt en del i marts måned i kommunalbestyrelsen, var at oprette en ekstra sportsklasse på Nymarkskolen fra skoleårets 23-24. Enhedslisten kunne ikke støtte det, da det ville undergrave de ørige skolers økonomi.

Af Ib Knudsen, Enhedslistens medlem af Børn, Unge- og Uddannelsesudvalget for Enhedslisten. 

Det er eliterådet som ønsker en dispensation fra gældende vedtægter som kun åbner mulighed for en sportsklasse pr. Årgang. Sportsklasserne har eksisteret siden 2008 hvor der blev lavet en aftale mellem team Danmark og Svendborg kommune.

Der har alle år været en stor søgning til sportsklassen, de sidste 7 år er der mellem 14 og 21 elever som har fået afslag og ikke fundet kvalificeret til optagelse. Det i sig selv er et problem at børn i 6 klasse skal have at vide at de ikke er gode nok.

Den 21.03. Var vi indkaldt til ekstra møde i BUU -udvalget, det skulle gå meget hurtigt, da eleverne og skolerne skulle have besked. I udvalget var det kun den konservative formand som stemte for, Venstre-SF og Enhedslisten stemmer imod, og socialdemokraterne undlader at stemme, så forslaget bliver nedstemt med 4 mod 1.

Se referat fra BUU 21/3 2023

Sagen var på Økonomiudvalget samme dag, hvor den ikke blev behandlet, da fagudvalget (BUU) ikke ønskede at oprette en ekstra sportsklasse.

Det lykkedes konservatives at få det på dagsordenen på kommunalbestyrelsens møde den 28.03. Her bliver forslaget vedtaget med stemmerne 15-14, da socialdemokratiet på nær Flemming stemmer for.

Enhedslisten stemmer stadig imod, da vi mener det er en beslutning taget på et mangelfuldt grundlag. Der mangler beskrivelser af konsekvenserne både de økonomiske, for hele skolesystemet, og for det faglige og sociale liv i skolen.Vi finder også at en sådan beslutning skal tages efter en demokratisk proces hvor forældrebestyrelser og andre relevante aktører har været inddraget.

Vi skal nu holde udvalget fast på at vi skal have en evaluering af hele linje skole konceptet, som de sidste år er vokset med yderlige linjer, science -,  verdens-  og outdoor-linjer samt værkstedsklasse.