Enhedslisten vil have gratis busser til skolebørn i Svendborg Kommune

Pressemeddelelse 4. januar 2012

Opdateret
Forslaget blev bakket på mødet i Udvalget for Børn og Unge 11. januar 2012 >>

Bus i SvendborgEnhedslisten vil have gratis busser til skolebørn i Svendborg Kommune

På det kommende møde i Udvalget for Børn og Unge vil Enhedslisten have undersøgt muligheden for gratis lokal- og bybusser til kommunens skolebørn. Anledningen var at udvalget i december afviste en ansøgning fra Nymarkskolen om gratis busser i vinterhalvåret for eleverne fra Thurø. Kommunen må ikke gøre forskel og kun tilbyde nogle gratis buskørsel.nu vil Enhedslisten have undersøgt omkostningerne, hvis alle skolebørn skulle have mulighed for at køre gratis med lokal og bybusser.

Jesper Kiel– Den nye skolestruktur, manglende cykelstier og begrænset snerydning har skabt et behov for at flere børn må tage bussen. Mange har ikke ret til gratis befordring til skole, så derfor synes jeg vi må kigge på om vi køre gøre det gratis at tage bussen fx om vinteren. Det vil sikkert få flere til at tage bussen, men det koster ikke kommunen noget at fylde de tomme pladser op. Vi kan kun miste de billetindtægter, der er fra skolebørn, hvor familien selv har betalt. Det tror jeg er en begrænset gruppe. Derfor synes jeg vi skal have undersøgt om forslaget fra Nymarkskolen egentlig vil være særlig dyr for kommunen fortæller Jesper Kiel fra Enhedslisten om sit forslag.

Når den nye køreplan træder i kraft til sommer, vil en del af de tidligere lukkede skolebusruter være ændret til åbne lokalruter. Det vil give mulighed for at de børn, som ikke har ret til skolebus også kan benytte bussen.

 

Enhedslisten ønsker følgende behandlet på mødet for børn og unge 11. januar

Gratis by- og lokalbusser for skolebørn i udvalgte perioder

Baggrund
Mange skoleelever har fået længere i skole efter vedtagelsen af den nye skolestruktur. Cykelstier i cykelbaner vil kun bliver sneryddet i begrænset omfang og en sikring af de skoleveje vil først være gennemført om flere år.
Nymarkskolens skolebestyrelse har i 2011 anmodet om at elever fra Thurø kunne få mulighed for at køre gratis med bus i vinterhalvåret. Dette er blevet afvist, fordi kommunen ikke kan gøre forskel på kommunens borgere.
Derfor er der behov for at afdække mulighederne for gratis by- og lokalbusser i udvalgte perioder for skolebørn i hele kommunen.
Børn under 12 år rejser generelt gratis ifølge med voksne. Mange af de børn som bruger busserne har skolekort, hvor kommunen står for udgiften. Svendborg Kommune dækker underskuddet for driften af by- og lokalbusser i kommunen. Såfremt børn under 16 kan køre gratis med bus, vil kommunen alene miste billetindtægt for en del af de rejsende børn. Såfremt flere børn vil bruge busserne vil det ikke nødvendigvis føre til yderligere udgifter, da mange ruter godt kan rumme flere passagerer.

Derfor er der behov for at få eksakte tal for hvor står en udgift det reelt vil være for kommunen at lade alle børn rejser gratis, enten en del af året eller evt. hele året.

Forslag

Det foreslås at administrationen udarbejder:

– Baggrundsoplysninger for hvor store billetindtægter der er fra børnebilletter i kommunens egne ruter fordelt på enkelte måneder. Opgjort således at andel af kommunalt betalt befordring og egenbetalt befordring fremgår.
– Modeller for hvordan by- og lokalbusser kan gøres gratis for børn i bestemt perioder og
– En vurdering af om der kan laves en ordning som specifikt gælder kommunens egne skolebørn.
– Opgørelser over mulige administrative gevinster ved ikke at skulle udstedes skolekort, såfremt alle børn kan rejse gratis.
– Forslag til hvordan man evt. på udvalgte ruter kunne gennemføre forsøg med gratis bus for børn i en forsøgsperiode, for dermed at få afdækket muligheder og problemer ved en sådan ordning.

Stillet af Jesper Kiel, Enhedslisten