Ingen afklaring af forholdene omkring helhedsskolen

Byrådsmøde 28. februar 2012

Efter byrådsmødet er det overladt til skolebestyrelserne at løse de faglige konflikter, som er skabt af den uafklarede situation omkring helhedskolen. På byrådsmødet 28. februar havde Gonzalo Carrilo havde rejst forslag om at sikre en afklaring.

Det er uklart hvordan de pædagogiske visioner omkring helhedsskolen skal føres ud i livet. Det har vist sig at pædagogerne fra skolerne fritidsordninger ikke i særlig høj grad kommet til at indgå omkring helhedsskolen. Det er også meget forskelligt hvorlangt de enkelte skoler er kommet med forberedelsen. 

Enhedslisten foreslog derfor:

● Administrationen skal forespørge skolebestyrelserne i løbet marts om hvor langt de er i processen omkring helhedsskolen og om de er klar til at starte efter sommerferien (aug. 2012) eller om de har behov for at udskyde opstarten af helhedsskolen

● Administrationen skal inddrage tillidsrepræsentanterne og de faglige organisationer for at sikre en afklaring af den faglige struktur. Forslaget af den faglige struktur forelægges Udvalget for Børn og Unge. Målet er at sikre skolebestyrelserne de bedste vilkår for at arbejde med indholdet af helhedsskolen.

Enhedslisten fik ikke opbakning til forslaget og dermed er er det overladt til skolebestyrelserne at redde trådene ud.

Referat fra byrådsmødet i Svendborg Kommune 28. februar 2012