Enhedslisten vil ikke flytte Ærøfærgen ud af Svendborg Havn

Pressemeddelelse 12. juni 2012

Enhedslisten kunne ikke støtte at Svendborg Kommune skal med i en undersøgelse af om Ærøfærgen skal flyttes fra Svendborg Havn, det samme gjaldt socialdemokraterne, da sagen blev drøftet på et fælles udvalgsmøde for Miiljø og Teknik samt Kultur og Plan. Et flertal af Venstre og SF kunne bakke om op at gå i dialog med Ærø om konsekvenserne ved evt, at flytte færgen.

Last Import-11

– jeg vil ikke sætte gang i en undersøgelse af at flytte færgen til Lehnskov. En rapport her forlængst slået fast at den løsning vil give problemer af naturhensyn. Det vil også blive en ulempe for den kollektive trafik og for tilknytningen til Svendborg by, hvor mange fra Ærø har ærinder. Jeg synes heller ikke at beslutningen er særlig klar. Det står ikke klart for mig om SF og Venstre reelt vil opfylde ønsket om at flytte færgen til Lehnskov og dermed påføre Svendborg kommune en udgift til busforbindelse. Jeg synes hellere vi skulle undersøge muligheden for at indsætte en hurtigere letvægtsfærge evt. kun til pertsontransport og så lade nogen af de andre ruter tage godstrafikken udtaler Jesper Kiel som sidder i Udvalget for Miljø og teknik for Enhedslisten i Svendborg Kommune.