Svendborg skal have el-delebiler!

El-biler fra delebilsordningen LetsGo i København, som Enhedslisten også vil have til Svendborg

Opdateret 13. August 2012

Enhedslisten fik opbakning til at Svendborg Kommune vil fremme en delebilsordning med el-biler, på møde i Udvalget for Miljø og Teknik 13. August 2012. 

Enhedslisten mener at Svendborg Kommune mangler en delebilsordning og ønsker at man skal kunne vælge en el-bil, som en del af en sådan ordning. Derfor forslår Enhedslisten på mandagens møde i Udvalget for Miljø og Teknik at Svendborg Kommune og evt. Sydfyns El-forsyning indgår i et partnerskab med en af de etablerede delebilsordninger om at få delebiler i Svendborg.

Pressemeddelelse 9. august 2012

– Delebiler vil kunne nedbringe CO2-udslippet og mindske parkeringsbehovet særligt i Svendborg bymidte. Hvis man også får mulighed for at køre i el-bil, kan vi på længere sigt få store miljøfordele. De færreste vil selv investere i en el-bil, men med en delebilsordning med flere forskellige biltyper, kan man vælge el-bilen. Erfaringer viser også at hver delebil erstatter 4-6 privat biler, så i byrummet vil vi kunne frigøre plads. Så kommunen, borgerne og elforsyningen kunne alle have fordel af en delebilsordning i Svendborg forklarer Enhedslistens Jesper Kiel om sit forslag.

En af delebilsordningerne er “LetsGo”, som har biler og København og Århus. Her kan man som medlem vælge mellem store og små, to forskellige el-biler samt kassevogn alt efter behov. LetsGo ejes del delebilsfonden, som er et non-profit-foretagende.

Se mere om LetsGo’s delebiler

– Jeg har talt med direktøren for LetsGo og de er meget interesserede i at komme til byer på størrelse med Svendborg. Der skal bare være nogle borgere, som der vil være medlemmer, så kan der startes op med den første bil. Kommunen kunne måske omlægge driften af bilparken, hvor man i dagtimerne laver en lejeaftale af nogle el-delebiler, som så uden for arbejdstid kunne tilbydes delebilsmedlemmerne. Det ville være det perfekte match, som kunne danne basis for at få el-biler i Svendborgs bybillede. En tilsvarende løsning kunne Sydfyns Elforsyning indgå i og hvor de måske også kunne arbejde med at sikre grøn strøm til el-bilerne, slutter Jesper Kiel, som håber at der vil være opbakning i udvalget til forslaget.

Fakta:

  • Hver delebil vil erstatter 4-6 privatbiler
  • Hvert delebilsmedlem nedsætter deres klimabelastning mellem 0,42 og 0,84 tons CO2 om året.
  • El-biler vil yderligere kunne nedsætte CO2-udslippet
    Kilde. LetsGo
 

Enhedslistens forslag på mødet i Udvalget for Miljø og Teknik 13. august

Fremme af el-delebil i Svendborg

Som et led i kommunens klimastrategi skal Svendborg Kommune gå ind i et samarbejde om at der etableres en delebilsordning med el-biler i Svendborg. Det skal dels sikre at borgerne kan fravælge at have en privatbil og samtidigt have muligheden for at benytte bil ved særlige lejligheder. Målet skal være at flere vælger at bruge cykel og kollektiv transport til daglig. Samtidigt skal et tilbud om el-biler i en delebilsordning sætte skub i at flere kører i el-bil, fordi den enkelte borger ikke skal stå for at investere i de lidt dyrere el- biler.

Derfor foreslås det:

  • at administrationen tager kontakt til Sydfyns Elforsyning og ee eller flere delebilsordninger for at afdække mulighederne for i samarbejde at få etableret en delebilsordning i Svendborg Kommune.
  • at der indbydes til et borgermøde hvor interesserede kan høre om delebilsordning og være ned til at starte en delebilsordning i Svendborg Kommune.
  • at der i forbindelse med kommunens parkeringspladser sikres plads til holdeplads og ladestation for el-delebil.