Enhedslisten og demokratiet

Ønsker Enhedslisten tilstande som i Sovjet? Det spørger Grete Randrup indirekte om i et læserbrev. Det spørgsmål kan besvares klart nej! Det gælder både på Christiansborg, i Svendborg og i vores hovedbestyrelse. Det har stået klart siden Enhedslisten blev dannet kort efter murens fald, hvor en rækker regimer, som intet havde med socialisme at gøre, faldt fra hinanden.

Læserbrev i Fyns Amts Avis 7. August 2012

Af Jesper Kiel, Enhedslisten Svendborg

Men vi er fortsat optaget af at samfundsøkonomien skal under demokratisk kontrol, og at overskuddet skal komme fællesskabet til gode. Desværre går det for tiden den stik modsatte vej. Markedsøkonomien får mere magt over de fælles velfærdsgoder og sætter demokratiet ud på et sidespor. Det sker hver gang lokale kommunale arbejdspladser udliciteres. Når de private får opgaven, skal der tjenes et overskud og alt styres af den indgåede kontrakt. Indtil næste kontrakt er al prioritering af opgaverne begrænset til tilkøbsydelser, og den demokratiske debat forstummer.

Hvis et privat firma havde opgaven med at levere mad til Svendborgs plejehjem, ville det ikke være til diskussion, om maden skulle laves i køkkenet på plejehjemmet, leveres fra et centralkøkken eller fra et andet land for den sags skyld. Heldigvis holder Grete debatten i gang på det punkt, og Enhedslisten ønsker også at maden skal fremstilles på det enkelte plejehjem, for at sikre den nærhed og kvalitet som et hjem bør have.

Det store flertal i byrådet lægger også op til, at Svendborg Havn helt skal underkaste sig markedskræfterne. Udvalgte eksperter siger at boliger er det investorer vil have – og derfor lægger man nu an til at omdanne havnen til et boligområde. Igen bliver hele den demokratiske proces kørt ud på et sidespor og skal alene afgøre, hvordan man bedst tilfredsstiller markedskræfterne.

Derfor er der efter Enhedslistens mening god grund til at tøjle de markedskræfterne, både når det gælder nordsøolien, og når det gælder den kommunale velfærd. Vi mener sådan set også at de store værdier som ligger i private firmaer, er frembragt af medarbejderne og ikke af ejerne eller aktionærerne. Derfor vil vi gerne sikre samfundsmæssig demokratisk indflydelse på hele økonomien i samfundet. Vi vil udvide demokratiet – aldrig indskrænke det.