Lad børn bruge de kommunale busser gratis

På byrådsmødet her sidst i august havde Enhedslisten rejst et forslag, som kunne bane vejen for at kommunens børn i eller anden grad kan køre gratis med de kommunale by- og lokalruter. 

Byrådet afviste at arbejde med gratis  busser til børn generelt, men åbnede  døren på klem for at  kommunens institutioner måske kan bruge de halvtomme busser uden for myldretiden.

Af Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten 

Der er lavet et forarbejde som dokumenterer, at kommunen kun får indtægter fra børnebilletter for omkring 1 mio. kr. Tabet af billetindtægter vil være begrænset, og hvis man fx kun valgte at gøre busserne gratis for børnene i vintermånederne, ville det kun koste nogle få hundredetusinde kroner. Ikke mange penge sammenlignet med at udgifterne til skolebusser m.m. er steget med 2,7 mio. kr. om året efter den nye skolestruktur ,og der skal også bruges omkring 20 mio. kr. på at sikre skoleveje som følge af den nye skolestruktur. Samtidigt har det gang på gang vist sig, at kommunen ikke lykkes med at rydde sne fra cykelbaner. Derfor ville det være oplagt at undersøge muligheden for at by- og lokalbusser var gratis i vintermånederne.

Det skal naturligvis testes ved et forsøg på en enkelt skole, hvor det kan afklares om der vil være plads til de ekstra passagerer, som en sådan ordning vil medføre. Det fleste ruter vil sagtens kunne rumme flere passagerer – selv i myldretiden.
Desværre valgte alle andre partier end Enhedslisten at skyde idéen ned, men Enhedslisten vil fortsat arbejde for idéen.

Der var dog lidt nølende tilslutning til et andet forslag fra Enhedslisten: at lade børn fra skoler og dagtilbud køre gratis med de kommunale busser udenfor myldretiden, hvor de fleste busser kører stort set tomme rundt. Dette forslag vil stort set være gratis, eftersom de børn som til dagligt bruger bussen fortsat selv må betale. Kommune vil kun gå glip af den billetindtægt der er fra børn, som kører i bus mens de er i skole. Det må være et begrænset beløb.

Til gengæld vil skoler, børnehaver m.fl. kunne få stor glæde af at kunne bruge by- og lokalbusser til mindre udflugter til museer, natur og meget andet. Der er praktiske problemer som skal løses, men allerede i dag skal skolerne jo kontakte Fynbus, hvis en hel klasse tropper op på stoppestedet. Der er kun gode argumenter for at lade børnene få glæde af de halvtomme busser. Derfor ser jeg frem til at vi igen skal diskutere denne del af Enhedslistens forslag på mødet 3. okt. i Udvalget for Børn og Unge 

Forslag på byrådsmødet 28. august:

Gratis by- og lokalbusser til skolebørn

Beslutningsforslag stillet af Enhedslisten

Baggrund

Notatet fra Fynbus slår fast at de samlede indtægter fra billetter til børnetakst kun er 1,3 mio. kr. om året. Af dette stammer en del fra tilskud fra DSB/Fynbus og Svendborg betaler selv en del af udgiften i form af skolekort. Såfremt gratis by- og lokalbusser til børn ikke kræver, at der skal indsættes flere busser, vil udgiften beløbe sig til under 1 mio. kr. om året. Det fremgår af notatet fra Fynbus at by og lokalbusser med undtagelse af myldretiden har stor ledig kapacitet. Selv i myldretiden er der ledig kapacitet på de fleste ruter. Der kan altså transporteres en del flere passagerer uden en ekstra omkostning, men det vil kræve en forsøgsordning at afdække om gratis busser til skolebørn vil kræve at det indsættes dubleringsbusser. Til gengæld står det fast at der er rigelig med ledig kapacitet uden myldretiden.

Forslag 1
• Administrationen udarbejder forslag til model, hvor skoler, børnehaver m.m. kan køre med de kommunale ruter uden foo myldretiden.

Forslag 2
• Administrationen udarbejder forslag til forsøg med at gøre en enkelt busrute gratis for børn i første halvår af 2013, så behovet for dubleringsbusser kan blive belyst og så der kan udarbejdes et forslag til budget 2014. Jesper Kiel, Enhedslisten