Fordrejninger omkring muligheder på havnen

I et fælles indlæg i debatten om havnens fremtid postulerer et triumvirat af Curt Sørensen(A), Bruno Hansen (F) og Lars-Erik Hornemann (V), at debatten om havnen bygger på forkerte oplysninger. Det underbygger de ved at komme med to citater fra Jørgen Lundsgaard omkring støj. Det er at vende hele debatten på hovedet. Udtalelser fra Jørgen Lundsgaard har for mig aldrig været “centrale udsagn” – jeg tager altid udtalelser fra Jørgen Lundsgaard med et stort gran salt.

Af Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten 

Men med debatindlægget fra det kommunale byhavne-triumvirat afsløres det til gengæld, at hele debatten om havnens fremtid har bygget på falske forudsætninger. Man har hidtil fastholdt, at man måtte vælge mellem den boligboblebaserede “Maritime Byhavn” eller en ren industrihavn.


Enhedslisten vil bevare Svendborg som havneby – hvor byen møder en aktiv havn.

Nu skriver triumviratet: “.. ved etablering af nye blandede bolig- og erhvervsområder i nærheden af støjende erhverv, kan der ske en bearbejdning af de vejledende støjgrænser – eksempelvis, hvis det med flere lag glas kan sikres, at det indendørs støjniveau overholder støjgrænserne, og at der findes friarealer, hvor støjgrænserne også overholdes.”

Det står i skærende til de udsagn, som højt betalte eksterne konsulenter belærte borgerne med på borgermøder og i det skriftlige oplæg, hvor der om Den maritime Byhavn står:
“…. Som følge heraf må de mest miljøbelastende virksomheder; korn og foderstofvirksomheden DLG/FAF ved Østre Havnevej samt Petersen & Sørensen Motorværksted A/S udflyttes…”

Dette blev yderligere dokumenteret med kort over miljøzoner på havnen, hvor der ikke kunne planlægges boliger inden for miljøzonerne, hverken på havnen eller de tilstødende arealer.


Miljøzoner hvor der ikke kunne placeres boliger afbilledet i Johan Bramsens oplæg til det afsluttende borgermøde 18. Juni 2012

Byhavnetriumviratet afslører nu, at kommunen godt kan vælge at stille krav til byggeriet på havnen i stedet for at lukke virksomhederne. Dermed kan Enhedslistens forslag til et tredje scenarium godt lade sig gøre.

Vores forslag går ud på, at Svendborg bevares som havneby, hvor byen udvikles og møder havnen. Det betyder naturligvis, at der ikke skal være boliger i forreste række på havnen, men i stedet fx på det gamle godsbaneareal. Det betyder også, at nye boliger tilpasses, så de ikke forhindrer fortsat drift af havnen, samtidig med at nye erhverv lukkes ind på dele af havnen, som i dag ikke er nødvendige for havnens virksomheder.

Det er positivt at byhavnetriumviratet er i gang med et taktisk tilbagetog, selvom de forsøger at sprede røgslør ved at gøre nogle løsrevne citater til omdrejningspunkt i havnedebatten.