Lockoutpenge skal blive på skolerne!

Pressemeddelelse 10. april 2013 

Svendborg Kommunes udvalg for børn og unge skal i dag diskutere, hvad der skal ske med de penge, der under lockouten ikke bruges til at udbetale løn til lærerne. Det drejer sig dagligt om 750.000 kr. Pengene ligger som udgangspunkt i skolernes budget, men nu lægger administrationen op til at båndlægge en del af pengene og at lade de resterende midler ende i kommunekassen. Enhedslisten vender sig kraftigt i mod, at administrationen vil inddrage en del af midlerne.


Lockoutede lærere foran rådhuset 2. april 2013

  • Midlerne er i budgettet afsat til skolerne, derfor mener jeg ikke, at nogen af pengene skal i ryge kommunekassen. Det vigtigst er at få indhentet det undervisningsefterslæb, som lockouten har skabt, den opgave har skolerne. Den kan jo løses på flere måder. Jeg mener ikke, at administrationen på forhånd skal begrænse opgaven til kun at komme op på minimumstimetallet, langt de fleste skoler ligger på et højere timetal. Jeg mener ikke det er rimeligt, at de mistede undervisningstimer nødvendigvis skal finansiere anlægsopgaver og de skal da slet ikke bruges til at fylde kommunekassen, udtaler Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af Udvalget for børn og unge.

Se: Tillægsdagsorden for mødet 10. April kl. 15 2013