Enhedslisten vil have højden ned og mere åbenhed i byggeriet på Jessens Mole

Enhedslisten vil kræve afstemning om 12 ændringsforslag til lokalplanen for Jessens Mole. Jesper Kiel fra Enhedslisten rejste ændringsforslagene på økonomiudvalgsmødet 21/6. Forslagene gik dels ud på at sænke højde, reducere med en etage og sikre mere åbenhed i byggeriet.

Jesper Kiel forklarer om de ændringsforslag, der skal til på Jessens Mole

– Vi har både stilllet de forslag, som ville give den bedste løsning, hvor byggeriet ikke kommer til at afskærme byen fra havnen, men som alternativ har vi også rejst de forslag som Socialdemokraterne, SF og Liste T selv stillede, nemlig at sænke højden til 15 meter og at bebyggelsesprocenten i tagetagen skal ned på 38%. Desværre stemte de ikke for deres egne oprindelige forslag, men er endt med at få minimale ændringer igennem sammen med Venstre og Konservative. Der er ærgerligt, når der kunne have været et flertal, for et lavere og mindre tæt byggeri. Men de får chancen igen på byrådsmødet forklarer Jesper Kiel fra Enhedslisten

I maj krævede Socialdemokratiet, SF og Liste T at højden skulle ned på 15 meter og bebyggelsespocenten på tagetagen skulle ned på 38%. Det kunne have samlet flertal, men de tre partier valgte i stedet at fastholde administrationens indstilling om en bygning på op til 16 meter og ændrer kun bebyggelsesprocenten på tagetagen fra 50 til 45 %. Den endelige beslutning træffes på byrådsmødet 28. juni.