Besparelser på Børn og Unge området er svigt og uansvarlighed!

Læserbrev 11. oktober 2016

I Enhedslisten prioriterer vi at bevare ordentlige vilkår for Børn og Unge, og det er blandt andet derfor, at vi ikke har kunnet være med i årets budgetforlig. Vi mener ikke, at det er nødvendigt, at fastholde de resterende besparelser på 15,9 millioner kroner. I stedet bør vi droppe sponsorater og tilbageføre de midler, der er afsat til DGI landsstævne og holde igen på anlægsudgifter.

Af Susanne Gustenhoff, Byrådsmedlem for Enhedslisten og medlem af Udvalget for Børn og Unge

Det er uansvarligt, at blive ved med at underminere børn- og ungeområdet indefra år efter år. I Enhedslisten mener vi ikke, at vi skal give tilskud til pasning af egne børn, fordi den prioritering er forkert, når der er andre indsatser, som derved ikke bliver prioriteret. For eksempel kan vi ikke reducere i undervisningstilbuddet på Sydfyns Erhvervsforskole, eller spare 10 procent på juniorklubberne. Vi er bekymret for virkningerne af den “skjulte” besparelse, der ligger på dagtilbudsområdet, der ikke længere vil have differentieret normering.

Særtilskuddet på 2,3 millioner bliver nu til et bloktilskud. Der skulle en budgetudvidelse til for, at normeringen kunne bestå, nu er der tale om en personalereduktion. På specialområdet vil man spare på de forebyggende indsatser, som projekt Fokus, åben anonym rådgivning, og den langsigtede virkning med hensyn til strategiplanen. Enhedslisten kan ikke være med til besparelser på børn- og ungeområdet. Vi står for en politisk retning, hvor vi tror på investeringer i vores børn og unge.

 

 

Susanne til demonstration 15. september 2016 inden nedskæringerne blev halveret: