Jens Erik Skotte, byrådskandidat for Enhedslisten Svendborg

Bevar Svendborg havns sjæl

Læserbrev i Fyns Amts Avis 8. februar 2017

Alle vil Svendborg havn det godt, vi er bare ikke alle enige om hvad “godt” er.

  • Af Jens Erik Laulund Skotte, byrådsmedlem for Enhedslisten i Svendborg Kommune

ogle mener “Nyt er altid godt”, nogle mener “Nyt er aldrig godt”, Enhedslisten mener, at tingene må kunne kombineres. I sagen om Kullinggade 29 og byggeriet på Ribers grund mener vi, at Svendborg Kommune og investor sammen må finde en løsning, som tilgodeser de specielle bygninger og det særlige kulturmiljø vi har på stedet. En løsning, som kan kombinere nyt og gammelt – en helhed.

Vi kan ikke beslutte nogle principper politisk, hvis vi så ikke har modet til at stå ved dem, når de bliver udfordret. Det er vel af principielle grunde, at man står ved sine principper.

Jeg er sikker på, at vi sammen kan finde en løsning, men det bliver nødt til at være et kompromis og ikke bare en investors byggeplan, som med al respekt ikke har fokus på områdets sjæl, men på profit af projektet. Derfor må der tages politisk ansvar, og det er ikke gjort, fordi man på et punkt har fastholdt en kote ift. bygningshøjden – nej, politisk ansvar er, at man beskytter et bevaringsværdigt miljø og nogle bevaringsværdige bygninger.

Dette er et særligt område, og det skulle vi også gerne kunne sige om 50-100 år, alternativet har vi desværre set mange andre steder.

Enhedslisten vil arbejde for en plan, som bevarer “Den Italienske Villa” og “Målerhuset”, og sikrer, at nybyggeriet passer ind i omgivelserne samt en åbenhed og tilgængelighed for Svendborg Kommunes borgere.

På byrådsmødet den 28. februar vil Enhedslisten derfor stemme for, at vi giver mulighed for udvikling på havnen, men samtidig respektere vores historie og havnens sjæl.