Susanne Gustenhoff, byrådsmedlem for Enhedslisten Svendborg

Der skal sikres ordentligt psykisk arbejdsmiljø i familieafdelingen

Enhedslisten kræver, at få drøftet situationen med dårligt arbejdsmiljø på økonomiudvalgsmødet 20. juni. 2017.

Susanne Gustenhoff

Susanne Gustenhoff, der deltager som stedfortræder forklarer:

  • Vi vil have redegjort for, hvad borgmesteren og administrationen har tænkt sig at iværksætte af tiltag i forhold til den meget bekymrende APV udarbejdet i Familieafdelingen, der viser at arbejdsmiljøet er dårligt.

Undersøgelsen viser at:

  • Der er kritik af ledelsen.
  • Et bekymrende stress mønster.
  • Dårlig omgangstone i afdelingen.
  • Arbejdsophobning og et højt arbejdstempo.
  • Derudover er der et højt sygefravær og en stor personalegennemstrømning.

I Enhedslisten mener vi at situationen er så alvorlig, at den skal følges tæt. Derfor har vi også en forventning om, at der er iværksat tiltag der kan bringe afd. på ret køl slutter Susanne Gustenhoff,

Fra dagsorden til Økonomiudvalgsmødet 20. juni

2. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

17/14760

Sagsfremstilling:

Byrådsmedlem Jesper Kiel (Ø) ønsker følgende optaget på økonomiudvalgets dagsorden den 20. juni 2017:

”Psykisk arbejdsmiljø i Familieafdelingen.

Baggrund
APV (Psykisk APV) udarbejdet i Familieafdelingen (Myndighedsafd.) viser, at arbejdsmiljøet er generelt dårligt i afdelingen.

Undersøgelsen viser blandt andet, at der er:

  • En generel kritik af ledelsen
  • Et bekymrende stressmønster
  • Dårlig omgangstone i afdelingen
  • Arbejdsophobning og et højt arbejdstempoDerudover er der et højt sygefravær og en stor personalegennemstrømning.Enhedslisten ønsker derfor en redegørelse for, hvilke tiltag borgmesteren og administrationen har sat i værk for at håndtere denne krisesituation.På den baggrund drøfter Økonomiudvalget tiltag og opfølgning.”