Gør Tankefuld mere bæredygtig med 20 hektar solceller.

Enhedslisten lægger op at placere solceller på en del af området ved Tankefuld. Svendborg Kommune har bortforpagtet 39 hektar jord ved den nye bydel Tankefuld.  Enhedslisten mener ikke at hele området vil blive fuldt bebygget i en overskuelig fremtid og foreslår, at lidt over halvdelen udlægges til solcelleanlæg, som vil kunne producere strøm svarende til ca. 4000 husstandes el-forbrug.

Pressemeddelse 8. november 2017

Jesper Kiel, byådskandidat for Enhedslisten Svendborg
Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten

Jesper Kiel siger.

  • Vil har en masse kommunal jord i overskud og vi skal til at udpege områder til opsætning af solceller, så vi foreslår at slå to fluer med et smæk. Vi vil kunne sikre vedvarende energi til Tankefuld og resten af kommunen og samtidigt sikre ny finansiering af Tankefuld-jorden.

Fyens.dk: Enhedslisten vil have solceller i Tankefuld

Enhedslisten foreslår at 20-25 hektar jord sælges til et kommunalt ejet eller et lokalt energiselskab, som finansierer jordkøb og solceller, mod at Svendborg Kommune køber jorden tilbage over 20 år. Det ville kunne kunne lette Svendborg Kommunes økonomi, hvor der ellers er lagt op til at spare over 100 mio. kr de næste fire år.

Læs udspil:  Gør Tankefuld endnu mere bæredygtig

Område hvor der kunne placeres solceller ved Tankefuld, hvor der stadig vil være friholdt 15-20 hektar til byudvikling.