Susanne Gustenhoff, Jens Erik Laulund Skotte og Jesper KIel

Enhedslistens ny byrådsgruppe er klar

Svendborg Byråd har nu fordelt poster på det konstituerende møde i Byrådet 5. dec.

Byrådsgruppen har følgende udvalgte og andre hverv. (referat af konstituerende møde i byrådet 5. dec. 17)

Jesper Kiel – byrådsmedlem
Udvalg:
Økonomiudvalg + Miljø og Naturudvalget

Andre hverv:

  • Bestyrelsesmedlem i Svendborg Vand og Affald
  • Bestyrelsesmedlem i G2Green
  • Bestyrelsesmedlem for Svendborg Vejbelysning

Susanne Gustenhoff – byrådsmedlem
Udvalg:

  • Social- og Sundhedsudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget

Jens Erik Laulund Skotte – byrådsmedlem
 Udvalg:

Teknik og Erhvervsudvalget

Andre hverv:

  • §18-udvalg
  • Dommerkomité for blå kant
  • Integrationsrådet

Enhedslisten blev ikke inviteret med i konstitueringen, og blev derfor fordelt på de udvalg, som konstitueringsgruppe har besluttet og fik kun lige det antal udvalgsposter Enhedslisten havde ret til. Enhedslisten fik dog tildelt enkelte mindre poster (dem uden honorar for det meste)