[foto: Jesper Kiel]

Bevar velfærden i Svendborg Kommune

Enhedslisten vil have nedskæringer på velfærden taget ud af sparekataloget på 134 mio. kr. Derfor  foreslår Enhedslisten, at kommunen overvejer muligheden for at øge skatteindtægterne gennem f.eks. dækningsafgift eller grundskyld. Samtidigt skal kommunen lægge pres på KL, for at kommunernes økonomi ikke fortsat udhules.

Der er i det vedtagne budget lagt an til at lave nedskæringer for omkring 50 mio. kr., derudover lægger borgmesteren op til at spare yderligere 25-50 mio. kr. for at have et politisk råderum. Enhedslisten lægger på byrådsmødet 24. april op til undgå de voldsomme nedskæringer.

Se nedskæringskataloger :

Læs også:


Enhedslistens forslag til byrådsmødet 24. april 2018

Enhedslisten ønsker følgende behandlet på byrådsmødet 24. april 2018

Bevar velfærden i Svendborg Kommune

Der er i det vedtagne budget lagt an til at lave nedskæringer for omkring 50 mio. kr., derudover lægger borgmesteren op til at spare yderligere 25-50 mio. kr. for at have et politisk råderum. På den baggrund er der sendt nedskæringer for 134 mio. kr. i høring. Nedskæringerne vil i høj grad ramme socialt udsatte og svage borgere, børn og de ældre.

For at reducere i omfanget af nedskæringer foreslår Enhedslisten:

  • Administrationen udarbejder forslag til, hvordan der kan tilvejebringes et råderum på 25- 50 mio. kr ved enten at genindføre dækningsafgiften, øge grundskylden eller hæve kommuneskatten. Disse forslag indgår i budgetforhandlingerne og sikrer at Svendborg Kommune er klar til at søge om en andel i skattepuljen i forbindelse med Økonomiaftalen for  2019.

Svendborg Kommune tilkendegiver følgende krav/ønsker til en kommende økonomiaftale for 2019 over for KL:

  • det kan blive nødvendigt at øge skatteindtægten i Svendborg Kommune, og at kommunen lægger vægt på, at der i økonomiaftalen for 2019 åbnes op for, at de enkelte kommunerne kan øge skatteindtægterne.
  • finansieringstilskuddet skal fortsætte med den samme fordeling, og at tilskuddet bør gøres permanent, så det bliver en del af servicerammen.
  • der skal sikres muligheder for kommuner med lav likviditet, så de kan have en langsommere gældsafvikling, således at der er tilstrækkeligt store lånepuljer.
  • kommunernes serviceramme skal følge med det demografiske pres, som i de kommende år ligger på 0,7%.

Begrundelse

Enhedslisten deltog ikke  i budgetforlig for 2018, hvor man valgte at at skubbe den store nedskæringsrunde til efter kommunalvalget uden, at man havde overvejet at øge skatteindtægterne, f.eks. ved genindførelse af dækningsafgiften for erhvervsejendomme eller ved at øge grundskyldspromillen, som vi foreslog i vores budgetforslag.

Nu har et stort flertal i byrådet forpligtet sig til at gennemføre nedskæringer på omkring 50 mio. kr.  i 2019, men hvis man vil sikre sig et politisk råderum, så bør man igen overveje, om en øget skatteindtægt kunne være en mulighed. Man kunne, som der blev lagt op til i budgetforslaget fra Socialdemokratiet, SF, Liste T og Enhedslisten i 2009, genindføre dækningsafgiften og øge grundskylden med 5 promille og dermed sikre et råderum på omkring 50 mio. kr. eller tilsvarende reducere i nedskæringerne. I 2009 ville en genindførelse af dækningsafgiften med 5,5 promille have givet 18,5 mio. kr årligt, og grundskyldsstigningen ville have givet en årlig indtægt på 28,5 mio. kr.

Svendborg Kommune vil på linje med Odense Kommune og andre kommuner kunne søge om at øge skatteindtægten og så i forbindelse med budgetforhandlinger i efteråret fastlægge, hvordan man vil vægte mellem personskat, grundskyld og dækningsafgift.

Regeringen pønser ifølge NB-økonomi på at afvikle finansieringstilskuddet i forbindelse med en udligningsreform. Det vil naturligvis være helt uholdbart, hvis man samtidigt med en udligningsreform, som skal tilgodese de fattigste kommuner, rammer de selv samme kommuner ved at afvikle finansieringstilskuddet. Hvis finansieringstilskuddet fastholdes samtidigt med at der gennemføres en udligningsreform, så vi Svendborg Kommune omvendt kunne afblæse nogle af de bebudede nedskæringer.

En af årsagerne til Svendborg Kommunes pressede økonomi er, at der afdrages relativt meget på kommunens lån. Hvis kommunerne får mulighed for at nye optage lån, kunne det åbne op for en langsommere afvikling af gælden og dermed lette presset på Svendborg Kommunes økonomi.

En væsentlig årsag til kommunernes dårlige økonomi er, at den samlede serviceramme for kommunerne ikke følger med den demografiske udvikling, hvor der fx er stigende udgifter på ældre- og handicapområdet. Det er det, der kaldes det demografiske pres, som i de kommende år udgør 0,7% om året. Hvis Svendborg Kommune tilføres 0,7% årligt, vil det øge bloktilskuddet til serviceudgifternen med 17,5 mio. kr. ekstra hvert år.  2019: 17,5 mio. kr, 2020: 35 mio. kr, 2021: 52,5 og 2022: 70 mio. kr.

 

Bilag
Se budgetforslag 2010 for S, F,T og Ø

http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Byrådet%20(Åben)/2009/06-10-2009/Referat%20(Åben)/04.01%20Bilag%20Budgetforslag%20A%20SF%20T%20og%20Ø.pdf

Regeringen vil afskaffe finansieringstilskud som led i udligningsaftale
https://nb-okonomi.eu/2018/04/03/regeringen-vil-afskaffe-finansieringstilskud-som-led-i-udligningsaftale/

B 28 Forslag til folketingsbeslutning om at sikre tryghed om velfærden:

http://www.ft.dk/samling/20171/beslutningsforslag/b28/index.htm