Hvor er klimaplanen for Svendborg?

Enhedslisten forlanger, at der snarest fremlægges en plan for, hvordan kommunen skal leve op til den vedtagne klimapolitik. I politikken skal kommunen som virksomhed være helt fri for CO2-udslip i 2030. Der er ingen plan for reduktion af CO2 på tirsdagens udvalgsmøde i Miljø- og Natur-udvalget, og Enhedslistens medlem af udvalget vil nu foreslå et ekstraordinært  møde i marts, så der kan sættes gang i arbejdet.

Pressemeddelelse 2. marts 2020

Jesper Kiel forklarer:

  • Et af de vigtige elementer, vi fik med i den nye klimapolitik er, at der år for år skal ligge en CO2-reduktionsplan. Det virker som om både udvalgsformanden Bruno Hansen og kommunaldirektøren har syltet planen.  Vi var blevet stillet i udsigt, at der skulle ligge noget til marts-mødet. Der er ingen plan, og det er totalt uacceptabelt, når næste møde er i maj. 

Kommunens klimapolitik blev vedtaget i 2019, og i den står: “Der udarbejdes årligt en CO2-reduktionsplan med input fra alle direktørområder.”  Det er denne plan Enhedslisten forlanger skal sættes i gang nu.

Jesper Kiel siger:

  • Hvis vi fortsætter i samme tempo som hidtil, så når vi først kommunens klimamål i 2050 – tyve år for sent. Det fremgår tydeligt af CO2-opgørelsen for Danmarks Naturfredningsforening. I gennemsnit er der reduceret med 3% de seneste 5 år, men hvis vi skal nå målet i 2030, så skal der jo reduceres med 10% årligt. Det sker ikke uden en plan, og allerede i november lovede Bruno Hansen, at der ville komme en plan i 2020. Nu vil jeg forlange, at der indkaldes et ekstra møde i marts, ellers sker der jo ingenting før efter sommerferien – det er helt uacceptabelt!
  • CO2-regnskab for Svendborg Kommune hos DN
  • Klimapolitik (Side 20 CO2-reduktionsplan.)
  • Udvalgsdagsorden: https://www.svendborg.dk/dagsorden/miljoe-og-naturudvalget-03-03-2020