Hjemtag hele rengøringsområdet!

Enhedslisten foreslog på Teknik- og Erhvervsudvalgsmødet 3. dec. 2020 at al rengøringen i kommunen skulle foretages af kommunalt ansatte. I dag er 1/3 af rengøringen udliciteret, og der var det lagt op til at genudbyde rengøring i samme omfang. Det ville Enhedslisten have ændret.

  • Pressemeddelelse 4/12 2020

Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af Teknik og Erhvervsudvalget:

  • Vi kan sikre bedre arbejdsvilkår og få bedre kvalitet, hvis kommunen selv overtager hele rengøringsområdet. Det er erfaringen fra flere kommuner. I Halsnæs har man både fået bedre kvalitet og lavere udgift. Hele situationen omkring Corona viser jo at rengøring er noget, vi skal passe på med at spare på og medarbejderne fortjener ordentlige arbejdsforhold.

Enhedslisten lagde dog op til at enkelt opgaver kunne udbydes til socialøkonomiske virksomheder, så man kunne understøtte et mere rummeligt arbejdsmarked.

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 03-12-2020

Liste Ø fremsætter følgende procedureforslag:
For at sikre bedre kvalitet, gode arbejdsforhold og et mere rummeligt arbejdsmarked Indstiller udvalget til økonomiudvalget at kommunen hjemtager hele rengøringsområdet og at enkelte opgaver udbydes til registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Forslaget bringes til afstemning.

For stemte 1 medlem: Liste Ø

Imod stemte 8 medlemmer: Liste A, C, V og Løsgænger Jens Munk.

Efterfølgende bakkede hele udvalget op om et forslag fra Socialdemokratiet, hvor de kommunale assistenter tilbydes at komme på fuld tid  inden øvrige opgaver udbydes og at en del af opgaverne udbydes til socialøkonomiske virksomheder.

Billede: I 2015 troppede de kommunalt ansatte op til byrådsmøde i Stenstrup for at forhindre, at al kommunens rengøring skulle udliciteres. Det lykkedes at undgå yderligere udlicitering! Den gang stod Enhedslisten også alene med kravet om at al rengøring skulle være kommunal