Alle skal lov at beholde deres efterlønspenge

På initiativ fra Enhedslisten opfordrer et flertal af byrådsmedlemmerne i Svendborg Kommune beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til at skabe sikkerhed for, at alle der kommer på kontanthjælp kan få lov at beholde deres efterlønspenge.

pressemeddelelse 14. oktober 2012

Flere sager i Svendborg har vist at borgernes efterlønspenge tilfalder kommunekassen, hvis man har fået pengene udbetalt inden man kommer på kontanthjælp. Hæver man derimod sine efterlønspenge mens man er på  kontanthjælp, sikrer loven at man beholde pengene. Denne forskelsbehandling vi et flertal af byrådsmedlemmerne i Svendborg Kommune have ministeren til at stoppe.

Henvendelsen:

Til beskæftigelsesministeren

Kære Mette Frederiksen

Vi er en række byrådsmedlemmer i Svendborg Byråd, som mener, at der sker en urimelig forskelsbehandling af borgere, som har hævet deres penge fra deres efterløn og efterfølgende kommer på kontanthjælp. Når de kommer på kontanthjælp, bliver Svendborg Kommune nødt til at modregne deres efterlønspenge i kontanthjælpen. De borgere som har hævet deres efterlønspenge, mens de var på kontanthjælp, kan derimod beholde deres penge. Det er ikke rimeligt, at der er denne forskel. Vi mener, at alle borgere skal have mulighed for at beholde deres efterlønspenge.

Vi kan ikke forstille os, at denne forskelsbehandling var tanken med lovgivningen, som åbnede op for, at man skattefrit kunne trække sine penge ud af ordningen frem til 1. oktober 2012. Det blev også besluttet, at denne mulighed også skulle gælde kontanthjælpsmodtagere, som kan få lov at beholde pengene, selvom de får større formue, end man normalt må have for at kunne modtage kontanthjælp.

Vi opfordrer dig til at tage initiativ til at ændre bekendtgørelsen eller på anden vis sikre, at alle borgere kan beholde deres efterlønspenge, uanset om de har fået udbetalt pengene før eller efter, de kom på kontanthjælp.

Fyns Amts Avis har været omtalt en af de sager hvor borgerne kommer i klemme, se:
· Fyns Amts Avis fra 20. August 2012 side 8-9: Kommunen vil have Gittes efterløn.
· Fyns Amts Avis fra 22. August 2012 side 8: Kommunen fulgte bare loven

Med venlig hilsen

Pia Dam byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Grethe Schødts byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Curt Sørensen byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Hanne Klit byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Christian Kaastrup byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Bo Hansen byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Gert Rasmussen byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Flemming Madsen byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Bjarne Hansen byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Jørgen Lundsgaard byrådsmedlem for De Konservative
Bruno Hansen byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti
Bente Bondebjerg byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti
Mogens Stampe byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti
Tina Petersen byrådsmedlem for Dansk Folkeparti
Arne Ebsen byrådsmedlem for Tværsocialistisk Liste
Ulrik Sand Larsen byrådsmedlem for Venstre
Lars Erik Hornemann byrådsmedlem for Venstre
Morten Petersen byrådsmedlem for Venstre
Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten

På vegne af ovenstående byrådsmedlemmer

Jesper Kiel
Svendborg Byråd – Enhedslisten
Porthusvej 21 – tlf. 62 21 93 44 – Mob. 24 52 41 55
Web: https://svendborg.enhedslisten.dk/