Budgetdebat: Nej til massive nedskæringer

 Enhedslisten vil ikke være med til at gennemføre massive nedskæringer fra 2014, stjæle børnenes penge, skyde klimapolitikken i sænk eller tage penge fra trafiksikkerhed til planerne om en såkaldt byhavn.

Jesper Kiels tale til byrådsmøde 9. oktober 2012 

Massive nedskæringer i 2014

Dette års budget er først og fremmest et budget med kun få besparelser i 2013 og med nogle få nye tiltag, som vil blive fremhævet for dække over, at der lægges op til massive nedskæringer i 2014 og 2015.

Kommunal minusvækst

Hvorfor står vi i denne situation? Det gør vi fordi regeringen vil diktere minusvækst i kommunerne. 2,5 mia. kr. mindre får kommunerne fra 2013. I 2013 reddes til dels af et ekstraordinært tilskud til likviditeten på 3. mia. kr. Oven i dette blev budgettet noget lettere at skrue sammen, da der i løbet af forhandlingerne dukkede 22 mio. kr. frem i form at ekstra penge – og her må siges særligt tak til administrationen. Det må vi håbe kan gentage sig til næste år.

Men fra 2014 falder hammeren og minusvæksten fører til besparelser på 26. mio. kr. i Svendborg. Det vil sige det afgøres jo først når der bliver en kommuneaftale mellem KL og Regeringen og hvis konsekvenserne kan godkendes i Folketinget. Derfor er der ingen grund til blot at stille ambolten frem til økonomiminister Margrethe Vestager og vente på at hendes minusvæksthammer falder.

Kommunalt oprør

Vi skal derimod starte et kommunalt oprør mod minusvæksten, som ingen rimelig baggrund har. Staten har af flere omgange nu uddelt skattelettelser. Den gamle borgerlige regering delte 7 mia. kr. ud i skattelettelser til de rigeste. Blev disse skattelettelser rullet tilbage, ville Svendborg Kommune kunne få næsten over 70 mio. kr. mere om året til at fastholde om genoprette velfærden. pengene er til stede i samfundet!

Nedskæringsbølge

I stedet har det Forenede Byrådsparti nu valgt lægge op til en ny nedskæringsbølge i 2014 med nedskæringer for 32 mio. kr. stigende til 46 mio. i 2015. Den blegrøde fraktion har enedes med den blå fraktion om at klappe alle besparelserne af i starten af 2013 og camouflere resten effektivisering. Så er alt gjort klar til valgkampen i efteråret 2013, hvor alle problemer er gemt væk og nedskæringerne føres først ud i livet efter valget. Hvor der vil forsvinde op mod 150 stillinger.

Enhedslisten vil ikke feje problemerne ind under gulvtæppet eller lægge sig fladt ned og acceptere den kommunale misvækst. Derfor er vi ikke med i årets budgetforlig – selvom vi nu heller ikke opfattede at vi egentlig var indbudt andet end hvis der skulle komme et afbud.

Men der er også en række konkrete årsager til at vi ikke er med budgetforliget.

Penge til børn blev væk.

Børn

I løbet af 2011-12 blev der skåret massivt på daginstitutionerne med besparelser på over 15 mio. kr.

Derfor var der jo også glæde dag regeringen sammen med Enhedslisten afsatte ekstra midler til at rette op på normeringen i daginstitutionerne, så der kunne være flere pædagoger til at tage sig af vores børn. Der blev afsat 500 mio. på landsplan – 4,8 mio. kr. til Svendborg

Det er et lille plaster på såret – omend lille. – Men i budgetforliget er plasteret så blevet klippet ned til mindre end det det halve. Budgetforliget afsætter kun 2 mio. kr på dagstilbudsområdet til de 0-2 årige og dette nu meget lille plaster flås brutal af i 2014, hvor dagpasningsområdet står til at miste samlet 2,5 mio. kr. I 2016 risikerer dagtilbudsområdet ar have mistet 4,8 mio. kr. og ikke fået 4,8 mio. kr. ekstra. Hvis man går ud fra at besparelser fordeles ligeligt.

Og det er misvisende når budgetforliget påstår at man friholder de 0-2 årige. Svendborg Kommune har kun en vuggestue, resten er integrerede institutioner, som vil skulle spare mere i den ene ende af institutionen end de får nede i vuggestuen.

Skolerne må holde for igen

På trods af en omfattende skolestruktur, tegner den årlige besparelse at nå op på over 11 mio. kr. i 2016 – svarende til en ny skolestruktur i mindre omfang – det håber jeg sørme ikke. Hvad besparelserne skal gå ud på blæser i vinden. Hvis man igen forestiller sig at besparelsen blot fordeles på skolerne, så betyder det at skolerne mister flere penge end de har fået til at indføre idrætskole. Spørgsmålet er så om skolerne ville have valgt at lave så mange flere idrætstimer, hvis de vidste at de skulle skære tilsvarende ned og lidt til på de andre fag og aktiviteter.

Og sådan kan vi blive ved. Hele det sociale område må også holde for – skal flere dagcentre lukkes, skal der være længere mellem at de ældre kan få et bad? Det svarer budgetforliget heller ikke på.

Klimapolitik skydes ned

Svendborg Kommune har sat nogle hæderlige mål på klimaområdet, indtil nu er vi ikke nået langt på det konkrete plan. Har vi ned sat vores CO2-udslip? Vi er i hvert fald ikke nået langt med energirenovering – tidsplanen rykkes gang på gang. Men en klimapolitk, som skal nå sit mål, er mere end energirenovering. Hvordan skal vi varmeforsyne de forskellige dele af kommunen efterhånden, som det fossile brændstof og affald må afvikles? Hvordan får vi mere vedvarende energi ? Hvordan undgår vi oversvømmelser ved monsterregn og havstigning. Det kræver en kommunalt ansat klimakonsulent, ellers løber det ud i sandet og tomme løfter. Budgetforliget afsætter penge til at få gang i privat energirenovering – fint men hvad med resten af klimapolitikken. I Udvalget for Miljø og Teknik var der ingen som kunne svare på hvordan Klimapolitikken skal føres ud i livet.

Cykelsti

Trafiksikkerheden ofres

Efter skolestrukturen havde man ikke sat en krone af til at rette op på trafiksikkerheden for de mange skolebørn, som fik nye og længere skoleveje. Efter følgende fik man så afsat midler til det, men for lidt penge til at få gennemført alle projekter inden for en overskuelig årrække. Nu snupper man så to mio. kr. midlerne til cykelstier og trafiksikkerhed igen – blandt andet for at bruge endnu flere penge på en omlægning af havnen, som Enhedslisten ikke bakker op. Den øvelse deltager vi naturligvis heller ikke i.

Kommunens drift

Men vi kan naturligvis spare noget på driften. Enhedslisten har i sit forslag lagt op til at spare på konsulenter, drift af bygninger og biler.

De muligheder vil vi fortsat forfølge, lige som vi vil gøre alt for at stoppe den planlagte nedskæringsbølge og derfor har stillet vore eget budgetforslag.