Enhedslisten: Efterlønspenge skal ikke i kommunekassen

Beskæftigelsesministeren må sikre, at kontanthjælpsmodtagere kan få lov at beholde deres efterlønspenge, det mener Enhedslisten, som vil have Svendborg Byråd til at rette henvendelse til ministeren.

Det sker efter at flere borgere, som kommer på kontanthjælp efter, at de har hævet deres efterlønspenge, kun kan få kontanthjælp mod efterbetaling. Det betyder reelt at efterlønspengene havner i kommunekassen, på trods at af loven faktisk garanterer at kontanthjælpsmodtagere kan hæve og beholde efterlønspenge. 

Pressemeddelelse 7. oktober 2012

– Det må jo være en fejl i bekendtgørelsen, når man kan miste sine efterlønspenge afhængig af hvornår man hæver pengene. Jeg har hørt om flere borgere på kontanthjælp, som er kommet i den situation at de mister deres efterlønspenge. Jeg synes vi må bede ministeren om at sikre en reel ligebehandling borgerne, forklarer Ennhedslistens byrådsmedlem Jesper Kiel om sit forslag til byrådsmødet 9. oktober.

Se: dagsorden for byrådsmøde 9. oktober 2012

Forslag til byrådsmøde stillet af Enhedslisten

Alle skal kunne beholde deres efterlønspenge

Baggrund

I forbindelse med at efterlønsreformen blev vedtaget, blev der åbnet op for at man skattefrit kunne trække sine penge ud af ordningen frem til 1. oktober 2012.

Det blev også besluttet at denne mulighed også skulle gælde kontanthjælpsmodtagere, som kan få lov at beholde pengene, selvom de får større formue end man normalt må have for at kunne modtage kontanthjælp. Der har dog i kommunerne vist sig en række faldgruber og uklarheder i bekendtgørelsen, som fører til urimelig forskelsbehandling. En borger i Svendborg har oplevet at alle hendes Efterlønspenge forsvinder, fordi kontanthjælpen bliver udbetalt mod tilbagebetaling. Det sker fordi hun hævede pengene inden hun kom på kontanthjælp.

Der vil også kunne være andre tilfælde, hvor borgere som har hævet deres efterlønspenge, senere kommer på kontanthjælp. Det er ikke rimeligt, at der er denne forskel imellem dem, som hæver efterlønspenge, mens de er på kontanthjælp, og dem som har hævet deres efterlønspenge og senere kommer på kontanthjælp.

Se artikel i Fyns Amts Avis fra 20. August 2012 : Kommunen vil have Gittes efterløn

Forslag :

Svendborg Kommune opfordrer beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til at sikre en entydig bekendtgørelse, som sikrer at alle borgere kan beholde deres efterlønspenge uanset om de har fået dem udbetalt pengene før eller efter de kom på kontanthjælp.