Enhedslisten blev ikke hørt ved budgetforhandlinger

Enhedslisten deltog skam aktivt i budgetforhandlingerne, det var bare umuligt at opnå resultater, forklarer Vibeke Syppli i et læserbrev, som svar på kritik i Fyns Amts Avis.

  • Af Vibeke Syppli Enrum – Medlem af Enhedslisten i Svendborg 

I et læserbrev i fredags forsøger Bjarne Elnegaard, fællesledelsesformand i Socialdemokratiet, at beskrive Enhedslistens deltagelse i forhandlingerne om det kommunale budget.

Forhandlingerne med Enhedslisten foregik på 4 møder, jeg deltog i de 3. Det gjorde Bjarne Elnegaard ikke, selv om man kunne få det indtryk ved at læse hans indlæg. Bjarnes vurderinger af Enhedslistens deltagelse hviler i bedste fald på 2. eller 3. hånds udsagn. Derfor denne kommentar til Bjarnes påstand om, at Jesper Kiel bare vil score billige point.

I Enhedslisten var vi før forhandlingerne bekymret for de borgerlige partiers sparekrav til budgettet. Vi var klar over, at det kunne blive vanskeligt at opnå et forlig mellem SD, SF, Tværsocialisterne og Enhedslisten.

Men vi var rede til at forsøge og mødte op med beskedne krav. De væsentligste var at sikre daginstitutioner de 5 mio. kr., som Folketinget allerede har bevilget, men som ikke er kommet institutionerne til gode. Derudover ønskede vi, at energi- og miljøforbedringer skulle følges op med ansættelse af en klimakonsulent som vi vurderer, er en nødvendig forudsætning for at komme i gang med de mange tiltag. Endeligt havde vi en række forslag til forbedring af den økonomiske situation, forslag der kunne forhandles og som på ingen måde var mere vidtløftige eller ufinansierede end de tiltag, flertallet satte til diskussion.

På intet tidspunkt imødekom flertallet Enhedslistens beskedne krav. Tværtimod, og det til trods for at Svendborg Kommunes økonomiske situation ikke er så dårlig, som man frygtede. Det endte med et budget, som ikke i tilstrækkelig grad peger i en rigtig retning. Et budget, vi ikke kunne støtte, da det samtidig blev klart, at det kommende års budget (2014) vil blive endnu mere anstrengt og give endnu mindre mulighed for at rette op på den kommunale service.

I Enhedslisten tager vi gerne et ansvar, men det skal være et ansvar på vegne af svendborgensere, som ønsker offentlige tilbud som en kollektiv trafik, der binder kommunen sammen, daginstitutioner, skoler og særlige tilbud med kvalitet. Vi kan ikke spare os til velfærd. Det giver simpelthen ingen mening, og hvis vi skal spare, så er folk i Svendborg kloge nok til at se, at de, der har mest, også må være dem, der yder mest til fællesskabet.