Hanne Klit og sandheden om pengene til børnene

Læserbrev af Susanne Gustenhoff i FAA d. 2.okt. 2012

Jeg syntes det er vigtigt, at påpege, at Hanne Klit laver en gang politisk spin i torsdagens FAA avis når hun fortæller om de 2 millioner der “gives” til vuggestuerne.

Det lyder jo rigtigt dejligt, men i den sammenhæng “glemmer” hun, at fortælle, at Svendborg Kommune rent faktisk har fået 4,8 millioner til bedre normering i daginstitutioner. Man stjæler altså 2,8 millioner af børnenes penge. Derfor er det meget kreativt og spinagtigt, at gå ud og sige, at man i budgettet har tilført 2 millioner til vuggestueområdet ! Vuggestuerne ligger i samme huse som børnehaverne. Der findes kun en reel vuggestue i Svendborg, resten er integrerede institutioner.

Børnehaverne bliver ikke tilført penge, de kan tværtimod se frem til besparelser, der starter fra 2014 -. I FAA bliver besparelserne på B&U området takseret til, at være 9 millioner i 2014, og 12 millioner i 2015. Man glemmer dog, at gennemskue at der også ligger besparelser “forklædt” som effektiviseringer. Det bliver yderligere 3,4 mill. i 2014 og 6,8 mill. 2015. Det skal tilføjes at dagtilbuddets andel af B&U budgettet er 23 %. Det betyder, at man ude i den enkelte institution i børnehaven, skal spare mere end man får tilført i vuggestuen fra 2014. I 2015 bliver besparelserne ca. 4,3 mill.

Når jeg går uden om en god gang politisk spin, så er realiteterne, at der ikke er politisk vilje til, at tilføre daginstitutionerne de penge, som Enhedslisten og regeringen har aftalt skal tilføres daginstitutionerne. Tværtimod skal der spares! Det syntes jeg, at forældre og ansatte skal tage til efterretning. Daginstitutionsområdet kan simpelthen ikke holde til de besparelser der varsles i ovenstående.

Susanne Gustenhoff, Enhedslisten Svendborg.