Ansatte og forældre protesterede over tyveri af penge til børn


Centrumplads i Svendborg 24. nov. 2012

Pædagoger, pædagogmedhjælpere og forældre protesterede i Svendborg her en måned før juleaften. Men gaverne fra byrådet er udeblevet. Der blev protesteret mod at de 4,8 mio. kr., som Svendborg Kommune har fået til bedre normeringer, ikke er blevet afsat i budgettet.

Der er afsat 2 mio. kr. på området for 0-2-årige. Men der lægges op til at bruge nogle af pengene på forskning, så der er lagt op til de sparsomme midler skrumper.


Enhedslistens byrådsmedlem Jesper Kiel var blandt talerne på ved demonstrationen på Centrum Plads:

Tale til 24. November 2012:
Man stjæler da ikke fra børn

Når vi står her i dag, så det faktisk på en glædelig baggrund. Vi fik et nyt flertal i Folketinget og der blev for 2013 afsat 500 mio. kr. ekstra på landsplan til bedre normeringer i daginstitutionerne. Det gav 4,8 mio. kr. til Svendborg Kommune og det var hårdt tiltrængt efter besparelserne i budget 2011 havde fjernet 21 mio. kr. årligt fra dagtilbudsområdet. Men når man nu har været igennem den helt store sparerunde – så er det jo rart med et plaster på såret.

Men hvordan går det så med det lille plaster på såret? Partierne bag budgetforliget valgte kun at bruge 2 mio. kr. af de 4,8 mio. kr. i 2013. Angiveligt fordi kommunen ikke havde råd. Til det vil jeg gerne bemærke at selv om der, ved budgetforhandlingernes start skulle spares 9 mio. kr., så dukkede der rundt regnet 22 mio. kr. op i løbet af forhandlinger – belejlige nye beregninger. Ret beset så var der råd til at afsætte de 4,8 mio. kr. Det gjorde man ikke.

Derfor forstår jeg godt at pædagogerne ville gøre opmærksom på dette tyveri ved højlys dag – ved at trække i de røde protest-T-shirts. Men den gik ikke – her satte kommunen en grænse for ytringsfriheden. Jeg synes nu nok at byrådsflertallet selv skal passe på – for de smykker sig med lånte fjer. De 2 mio. kr. de påstår at have afsat til de 0-2-årige er på intet tidspunkt. 2 mio. kr. For det først vælger man at bruge en halv million – ikke på bedre normering – men til et forskningsprojekt. Ikke ondt ord om forskning – men de 4,8 mio. var afsat til bedre normering og derfor har jeg også krævet denne sag i byrådet på tirsdag – der håber jeg nogen af os ses igen.E

Men det er værre endnu for samtidigt er der i budget 2013 indbygget en årligt besparelser på 0,25% – det giver tre hundredetusinde for de 0-2-årige. Så faktisk har man kun afsat 1,2 mio. kr. ekstra til vuggestuer og dagpleje. Nu begynder plasteret ikke at kunne dække meget. Men det bliver værre – øvelsen fortsætter i de kommende år med 0,35%. Så i 2014 er der kun 800.000 kr. , i 2015 er der 400.000 kr. og i 2016 er der 60.000 kr. tilbage af de påståede 2 mio. kr. – 60.000 kr. !!! Det er ikke bare tyveri – det er vel nærmest politisk bedrageri.

Og var det dog bare kun så galt. Besparelserne på daginstitutionsområdet er ikke taget af bordet fra 2014 og frem. I Svendborg Kommune er der kun en ren vuggestue – ellers har vi integrerede institutioner og kommer man til at tabe mere på karrusellerne ned man vinder på gyngerne. Den ende af intuitionen som rummer vuggestue, får man lidt ekstra midler, men i børnehaven mister man flere penge. Så det kommer der samlet set ikke bedre normeringer ud af. Samlet set tegner det til at dagtilbudsområdet mister omkring 2,5 mio. kr., i 2014 og over 4 mio. kr. i 2015. Så der er desværre ingen grund til at gemme protesttrøjerne for langt væk

Men nu er verden ikke så simpel så byrådet er de onde som stjæler og regeringen er de gavmilde. Der er en grund til at kommunerne frygter for at kommende budgetår. Den seneste kommuneaftale sænkede serviceloftet med 2,5 mia. kr. Dermed falder det årlige bloktilskud tilsvarende. Det blev dog opvejet af et særligt tilskud på 3 mia. kr. i 2013. Særligt – forstået på den måde at det skal kommunerne ikke regne med i 2014 – og bliver det til virkelighed så fjerner det 26 mio. kr. fra Svendborg Kommunes årlige budget. Det vil vi fra Enhedslistens side ikke acceptere – jeg synes vi i fællesskab i de kommende måneder skal lægge pres på regeringen for sikre at kommunerne i det mindste kan fastholde det nuværende serviceniveau og ikke skal kastes ud i minusvækst. Vi skal holde regeringen fast på at ekstra penge til børnene ikke må modsvares af færre penge til kommunerne. Nok er det kommunerne som stjæler børnenes penge, men det tegner til at pengene og flere til – til sidst ender i statskassen – og der må vi sige til regeringen at hæleren er ikke bedre stjæleren!

Tak for I gad at lytte – det var alt for megen snak om tørre tal – det som det virkelig handler om er jo en sikre en god hverdag kommunens børn og det vil vi sikre og det skal vi gøre sammen!