Opbakning til at gå videre med asylcenter på SiD-skolen

Økonomiudvalget vedtog en fælles indstilling om at gå videre med planerne om et asylcenter på den tidligere SID-skole i Svendborg. Det skete efter en del nølen fra de borgerlige, men til sidste enedes Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Liste T, Venstre og Konservative om et kompromis, som betyder at man allerede fra byrådsmødet 27. nov sætter gang at lave en ny lokalplan, samtidigt med at den endelige beslutning forberedes yderligere.

Økonomiudvalgsmøde 20. november 2012

Beslutning på mødet blev at følgende indstilling til byrådsmødet 27. november:

“Økonomiudvalget indstiller, at der kan etableres et permanent Asylcenter på den tidligere SiD-skole. På baggrund af henvendelsen fra udlændingestyrelsen tilrettelægger administrationen en proces, der skal sikre et oplyst beslutningsgrundlag for:

  • økonomi
  • tilvejebringelse af de fornødne kompetencer
  • inddragelse af daginstitutioner, skoler og foreninger
Økonomiudvalget indstiller, at der igangsættes et lokalplanarbejde for den tidligere SiD-skole, der muliggør et asylcenter. Lokalplanarbejdet igangsættes umiddelbart efter byrådets møde.
 
Borgerinddragelse sikres gennem afholdelse af borgermøder inden der træffes en endelig beslutning om driftsaftale med udlændingestyrelsen.
 
Inden denne denne beslutning forsøgte S, Ø, SF og T at få opbakning til den oprindelige indstilling med den ændring at der skulle afholdes borgermøde inden beslutningen på byrådsmødet, men det faldt da der ikke var flertal (S havde et afbud og de borgerlige stemte imod)
 
/Jesper Kiel