Har vi nærdemokrati ?

Læserbrev 11. juni 2013

De næste par dage er der atter borgermøder om “Den maritime byhavn”. Det er en rigtig god ide, at holde borgermøder, hvis man vil sikre nærdemokrati og følgeskab til sine forslag.
Men er det nu også muligheden for, at deltage i en demokratisk proces, som den enkelte borger bliver tilbudt ?
Ved begrebet demokrati forstås vel, at den enkelte sikres størst mulig indflydelse. At alle interesser frit kommer til orde, og bliver konfronteret på en ligeværdig måde, med henblik på at etablere en løsning. Det er vigtigt, at der ikke finder nogen form for censur sted.

Susanne Gustenhoff, kandidat til byrådet for Enhedslisten. 

Jeg kan så godt blive lidt bekymret efter, at have deltaget i det første borgermøde om byhavnen. Det er det her med, at alle frit skal komme til orde, og det med censuren. Det er måske svært at få øje på……
Men hvis man leder efter det, så går det op for en, at der er spørgsmål der aldrig bliver besvaret.
Det er spørgsmålene, om hvor mange boliger, man forestiller sig på den maritime byhavn. I de skriftlige oplæg er der nævnt 1800 boliger ! Det er rigtigt mange. Hvis man tager Nyborg havn, er der til sammenligning 4-500 boliger !!!!!

Et andet spørgsmål er volumen, eller højde på de boligblokke man vil anlægge. Her er det også rigtigt svært, at få svar på antal etager. Er det 4. sal eller 5. sals bygninger ?
Ovenstående spørgsmål blev ikke besvaret på sidste borgermøde, jeg håber, at andre har mere held med nærdemokratiet.