Mere smidig sagsbehandling for de syge borgere

De seneste år har kronisk syge borgere oplevet, at det kan vare flere år før, det bliver afklaret om man kan få førtidspension. Mange er kommet i klemme i systemet og er uden indtægt, når perioden med sygedagpenge er udløbet. Nu vil Enhedslisten gøre sagbehandlingen mere smidig og rejser forslag i byrådet om at nedlægge pensionsudvalget og i højere grad lade sagsbehandlerne få indflydelse på at kunne afslutte sagerne.

Anstændighedens Plads

– Siden kommunen indførte, at alle sager skal gennem pensionsudvalget, har vi oplevet, at der er sket en opstramning, hvor borgere, som åbenlyst burde have førtidspenion, bliver tvunget igennem udsigtsløse arbejdsprøvninger. Det vil vi gerne undgå. Borgerne skal afklares hurtigere. Derfor foreslår vi at pensionsudvalget nedlægges, jeg tror at dem der direkte arbejder med sagerne er bedre til at få dem afsluttet. Udvalget har mere virket som en stopklods forklarer Jesper Kiel om det forslag han har stillet til byrådsmødet 29. oktober.

Forslag til byrådsmødet 29. oktober 2013:

Nedlæggelse af pensionsudvalget
Baggrund
På møde i arbejdsmarkedsudvalget 2. oktober valgte man at nedlægge Flexjobudvalget. Denne mulighed kunne også benyttes inden for tildeling af førtidspension. Pensionsudvalget er et unødvendigt led i sagsbehandlingen. I stedet kan man vælge at give sagsbehandlerne bedre muligheder for at afgøre sagerne og dermed nedbringe sagsbehandlingstiden.

Forslag

  • Administrationen udarbejder beslutningsforslag til arbejdsmarkedsudvalget, således at procedurerne omkring tilkendelse af førtidspension ændres, så pensionsudvalget nedlægges, og jobrådgiverne får kompetence til at godkende borgere til førtidspension på baggrund af rehabiliteringsteamets anbefaling.