Ørkildskolen Byen skal bevare to spor!

Der lægges op til at Ørkildskolen Byen (Byskolen) i Svendborg fremover fremover kan reduceres til et enkelt spor. Enhedslisten vil fastholde to spor på skolen og mener, at det er en grundlæggende ændring af skolestrukturen og har derfor krævet sagen i Byrådet.

Pressemeddelelse 6. oktober 2013

Skolebestyrelsen har bedt om lov til selv at bestemme hvor og hvormange klasser, der skal være. Da Ørkildskolens to matrikler formelt er en skole, vil skolen kunne flytte elever fra en ene skole til den anden. Enhedslisten frygter at elever igen risikerer at skulle skifte klasse og i yderste konsekvens skole.

– Den nye skolestruktur slog fast at der skulle være to spor på Ørkildskolens afdeling i byen, det synes jeg ikke bare man skal ændre på et tilfældigt udvalgsmøde. Det sker endda efter at vi har haft en total indholdsløs evaluering af skolestrukturen, hvor denne ændring ikke kom frem. Man åbner op for at børn i gen skal skifte klasse eller skole ig at man reelt ændrer strukturen forklarer Jesper Kiel om baggrunden for at han har krævet sagen forelagt byrådet.

Enhedslisten vil bevare to spor på Ørkildskolen Byen for at sikre, at skole kan fungere som selvstændig afdeling og ikke bliver en lille filial.

– Det er ikke så mærkeligt at skolebestyrelsen beder om flere beføjelser, fordi den måde skolernes midler tildeles på fremmer en høj klassekvotient. Men vi vil sikre at børne ikke igen skal trækkes gennem klasse og skoleskift af hensyn til økonomien forklarer Jesper Kiel.

Enhedslisten ønsker at tildelingsmodellen for skolerne ændres, så skolerne ikke kun får tilskud pr barn, men også tildeles midel udfra antal klasser. Det skal tilgodese de skoler, som i perioder er presset at lav søgning.