Skoler skal frit kunne vælge om, de vil være idrætsskoler

Enhedslisten vil ikke være med til, at de skoler, som ikke vælger at være idrætsskoler, får dårligere økonomi end idrætsskolerne. Udvalget for Børn og Unge vedtog at skoler, der ikke deltager i idrætskolekonceptet, vil få 1000 kr. mindre pr. elev om året. Det mener Enhedslisten er urimelig forskelsbehandling og har krævet sagen i byrådet.

– Når folkeskolereformen træder i kraft, skal alle skoler have 6 timers bevægelse om ugen. Idrætsskolekonceptet indeholder ikke flere timer til bevægelse, men binder skolerne til, at alle bevægelsestimer skal være idrætstimer. Det blokerer faktisk for nogle af de nye muligheder, der er i folkeskolereformen med at inddrage bevægelse i andre fag. Derfor ser jeg ingen grund til at straffe de skoler, som kan se andre muligheder end det snævre idrætskolekoncept, hvor der bliver meget lidt plads til anderledes undervisning, fordi stort set alle timer bliver til fagopdelte timer, forklarer Enhedslistens medlem af Udvalget for børn og unge, Jesper Kiel.

Enhedslisten ønsker at skolerne ligestilles,, uanset om de vælger idrætsskolekonceptet eller ej. Udvalget gav en lille åbning, for at opnå samme støtte, men kun efter konkret ansøgning.

– Jeg synes ikke det er rimeligt at de skoler, som vælger ikke at være idrætskoler, skal ansøge særligt. Det vil jo være et nyt byråd, som tager stilling og de vil i mange måneder ikke kende deres økonomi og derved kan skolerne føle sig tvunget til at blive idrætsskoler. Det synes jeg ikke er rimeligt, slutter Jesper Kiel.

Referat af møde i Udvalget for børn og unge