Enhedslisten fik opbakning til forsøg med at tillade højresving for cyklister ved rødt lys

Der var opbakning til Enhedslistens forslag om at kigge på muligheden for at tillade højresving for cyklister i lyskryds i Svendborg Kommune. Forslaget var rejst af Jesper Kiel i Miljø, Klima og trafikudvalget. Et af de første steder, der vil blive kigget på er muligheden for at svinge til højre fra Toldbodvej henad Nyborgvej, hvor langt de fleste cyklister i dag allerede svinger til højre for rødt.

  • Det har irriteret mig dagligt, at det ikke har været tilladt fra Toldbodvej, hvor rigtig mange cyklister kører fra stationen og svinger til højre ad Nyborgvej. Jeg vil gerne have at folk kan køre lovligt og samtidigt komme nemt frem, udtaler Jesper Kiel om sit forslag.


Cykelstien fra Toldbodvej til Nyborgvej, hvor cyklisterne allerede idag svinger til højre for rødt. Det skal fremover gøre lovligt

 

Forslag til behandling på Miljø, Klima og trafikudvalget 5. marts 2014

Forslag om forsøg med tilladt højresving for cyklister ved rødt lys

Svendborg Kommune skal udnytte muligheden for at tillade cyklister at dreje til højre i udvalgte lyskryds, for at teste om det kan øge fremkommeligheden uden at gå ud over sikkerheden.

Administrationen udarbejder forslag til
tilladt højresving på fra cykelstien på Toldbodvej til Nyborgvej.
går i dialog med den lokale afdeling af Dansk Cyklistforbund om der kunne være andre oplagte steder til at lave forsøg med tilladt højresving for cyklister ved rødt lys.

Baggrund

Der er åbnet op for at man i udvalgte lyskryds kan tillade cyklisterne at dreje til højre selv om der er rødt lys. En oplagt mulighed er cykelstien på Toldbodvej , hvor man kan dreje ned ad Nyborgvej. På grund af lyskrydsets konstruktion overholder cyklisterne i dag ikke at der er rødt lys. Der færdes mange mange cyklister. Derfor vil det ikke her skabe et nyt trafiksikkerhedsproblem, men i stedet lovliggøre og synligøre, de faktiske forhold. Der kan være andre oplagte lyskryds, som cyklistforbundet bedes om at hjælpe med at lokalisere.

Stillet af Jesper Kiel, Enhedslisten