Enhedslisten foreslår gratis bybusser om lørdagen under ombygning af torvet i Svendborg

Møde i Miljø, Klima og Trafik-udvalget 5. marts 2014

Opdateret – Enhedslisten kræver sagen i byrådet

På udvalgsmødet i Miljø. Klima og Trafik har Enhedslisten rejst forslag om at gøre bybusserne i Svendborg gratis mens, der bygges om på torvet. På den måde vil Enhedslisten opveje ulemperne ved, at byggefasen nu bliver en del forlænget.

 

– Det er klart, at det er blevet lidt mere bøvlet at handle i Svendborg om lørdagen, der mangler en en parkeringspladser på Ramshered og torvehandlen er rykket til Centrumplads og spærrer for gennemkørsel. Det kunne vi kompensere for ved at gøre bybusserne gratis. Hvis flere vælger at bruge bussen og lader bilen stå, så bliver der bedre plads til at parkere for andre. Både buspassgerer og bilister ville få glæde af forslaget forklarer Jesper Kiel , Enhedslistens repræsentant i Miljø, Klima og Trafik-udvalget.

Enhedslisten vurderer at forslaget vil koste nogle hundredetusinde kroner. Der sælges årlligt billetter for ca. 8 mio. kr, en del udgøres af måneds og skolekort og trafikken om lørdagen er begrænset.

Enhedslisten arbejder generelt på at gøre den lokale bustrafik væsentlig billigere eller gratis. 

 

Forslag til mødet i Miljø, Klima og Trafik-udvalget 5. marts 2014

Forslag om gratis bybusser om lørdagen under ombygninsgfasen af torvet i Svendborg

Administrationen bedes til næste udvalgsmøde:
– Belyse hvad udgifterne til at gøre bybusserne gratis om lørdagen i perioden for ombygning på torvet.
– Beskrive hvordan en en sådan ordning kan gennemføres praktisk og evalueres.

Begrundelse
I perioden med ombygning på torvet, vil en del parkeringspladser på Ramsherred være utilgængelige og torvehandlen på Centrumplads reducerer fremkommeligheden i centrum. Det gør det svært at tiltrække kunder for butikkerne i denne periode. Dette kunne opvejes hvis bybusser i perioden gøres gratis. Det vil dels kunne tiltrække flere kunder fra området bybusserne dækker, samtidigt med at der vil blive flere ledige parkeringspladser til de øvrige kunder. Forsøget vil samtidigt kunne afdække i hvor høj grad gratis busser kan få flere til at vælge bussen frem for bilen.

Stillet af Jesper Kiel, Enhedslisten