Klimaet trænger til hjælp.

Læserbrev 27. marts 2014 i Fyns Amts Avis

Af Nanna Rask, som var stedfortræder for Enhedslisten på byrådsmødet 25. marts

Nye undersøgelser har vist at afsmeltningen af Grønlands indlandsis, og dermed havstigningen, går betydeligt hurtigere end forventet, så det haster mere end nogensinde med at nedbringe CO2udledningen. Vi kan alle bidrage hertil, fx. ved at bruge den offentlige transport i stedet for bilen. På byrådsmødet d. 25. marts havde man muligheden for at gøre det mere attraktivt at tage bussen. For kun 113.000 kr ud af en samlet anlægsramme for torveombygningen på ca. 30 mill kr, kunne man i et halvt år have gjort det gratis at tage bussen om lørdagen.

Erfaringer med gratis offentlig transport viser, at det i høj grad fremmer brugen heraf, og at folk også bagefter har lettere ved at vælge bussen. Samtidig skabes der flere ledige P-pladser til dem, der ikke har mulighed for at tage bussen. Det er derfor trist, at byrådet ikke greb chancen for at fremme den offentlige transport og samtidig fremme en god klimadagsorden. Det ville have været en naturlig opfølgning på at Svendborg Kommune i 2013 indgik aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune nr. 75 i Danmark, og dermed har lovet at gøre en aktiv indsats for at nedbringe CO2-udledningen. Klima-alvoren understreges af at netop nu på lørdag d. 29. marts har World’s Wildlife Foundation med Gitte Seeberg i spidsen bedt os alle om at slukke lyset kl 20:30 til 21:30, som en fælles påmindelse om at gøre noget for verdens klima.