Nyttejob må ikke erstatte rigtige arbejdspladser!

Enhedslisten i Svendborg kræver en ændring af nyttejobordningen i byrådet, fordi det vil føre til, at rigtige arbejdspladser erstattes af nyttejobbere, som ikke får løn. Det er udnyttelse af ordninger og de kontanthjælpsmodtagere som sættes i nyttejob mener Enhedslisten.

Pressemeddelelse 22. oktober 2014

Se referat fra Økonomiudvalget 21/10 2014

Jesper Kiel valgte at begære sagen i byrådet, da den blev behandlet i Økonomiudvalget og han forklarer om baggrunden:

  • Til at starte med ville man placere nyttejobberene rundt omkring i kommunens organisation Nu ender det med at hovedparten placeres i ejendomsservice, hvor de skal brænde ukrudt og lignende opgaver. Det er jo opgaver, som enten private firmaer eller kommunalt ansatte ellers burde udføre – det kan godt være det er sparet væk eller bliver det, men man i fuld gang med at erstatte lønnede arbejdspladser med folk i nyttejob. Det er misbrug af ordningen mener vi. Derfor vil vi have byrådet til at stoppe beslutningen ellers ender det som rene udnyttejobs og kommunalt organiseret social dumping forklarer Jesper Kiel

Enhedslisten havde tre alternative forslag, som man nu vil have byrådet til at tage stilling til. Man vil dels fastholde, at der skal være en bred vifte af tilbud om nyttejob, så kontanthjælpsmodtagerne kan vælge hvad de vil arbejde med. Det skal ske gennem at områder og institutioner byder ind med mulige opgaver i en nyttejobbank.

  • Vi synes at nyttejobbene også skal være til gavn for dem som kommer i nyttejob. Derfor skal de kunne vælge at komme ud i ældreplejen, daginstitution osv alt efter hvad der er deres interesse. Det synes jeg er det mindste, vi må leve op til, når vi beder folk om at arbejde uden løn. Det tegner til at mange områder synes, der er for mange i støttede job allerede og derfor ikke har bedt om at få nyttejobbere ud. Men hvis der ikke er behov for nyttejobbere, så må der jo bare være nogle færre pladser. Det er ikke nogen naturlov at der skal være 75 pladser udtaler Jesper Kiel

Enhedslistens forslag :

  • de unge, der pålægges nyttejob får mulighed for at vælge mellem en bred vifte af jobfunktioner i kommunen, således at nyttejobbet i videst muligt omfang også bidrager til at være nyttigt for dem som sendes i nyttejob.
  • De forskellige nyttejobsfunktioner samles i en nyttejobbank, hvor alle områder, institutioner og nyttejobberne selv kan byde ind med muligefunktioner for nyttejob.
  • Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd, Hoved MED og de lokale MED-udvalg godkender den samlede løsning under hensyntagen til at funktionerne ikke må erstatte lønnet arbejde eller opgaver der normalt udføres af private selskaber.

Fakta

Den oprindelige beslutning lagde op til at nyttejobs skulle spredes rundt i kommunens organisation.

Nu lægges der op til:

35 nyttejob i ejendomsservice
20 nyttejob i projektet på Danmarksvej
15 nyttejob i resten af kommunens organisation