Boykot af varer fra israelske bosættelser på Vestbredden blev nedstemt

Byrådsmøde 27. januar 2015

Enhedslisten havde rejst forslag om at Svendborg Kommune skulle boykotte varer fra de israelske bosættelser på Vestbredden. Kun Enhedslisten stemte for forslaget, som derfor faldt.

Forslaget lød:

Israels besættelse af den palæstinensiske Vestbred og de israelske bosættelser er ulovlige i henhold til folkeretten. Den danske regeringen fraråder engagementer eller aktiviteter, der finder sted i bosættelserne eller som er rettet mod at begunstige bosættelserne. Derfor bør Svendborg Kommune boykotte varer og tjenesteydelser, som produceres i bosættelser.

Forslag:

Administrationen sikrer at kommunens leverandører i kommende kontrakter og indkøb garanterer, at varerne eller tjenesteydelserne ikke er produceret i de israelske bosættelser på Vestbredden.

Baggrund
Økonomi og indenrigsministeren har i et svar til Enhedslisten tilkendegivet at kommunerne gerne må boykotte de israelske bosættelser. Se bilag.

Bilag:
Svar fra Økonomi og indenrigsministeren:
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/kou/spm/16/svar/1175798/1426586.pdf

Vedtagelsen i Folketinget om EU, Israel og Vestbredden:
http://www.ft.dk/samling/20131/vedtagelse/V13/index.htm