Læserbrev: EU antidekokratisk – stem nej til fjernelse af retsforbeholdet!

 

EU´s ydmygende og arrogante behandling af det græske folk og den græske regering viser, at EU ikke blot er udemokratisk, men direkte antidemokratisk. Folkeafstemningen blev betragtet som en fornærmelse, og man forbød grækerne at skære ned på militærudgifterne og beskatte de rigeste for at betale gælden.

Nu vil de ja-begejstrede have os til at afgive folkets kontrol med vores retssystem til en sådan organisation. Domstole i Bulgarien eller i Italien kan herefter få udleveret danske statsborgere til strafforfølgelse eller forlange husransagning hos danske statsborgere. Udenlandske domstole kan fastfryse konti i Danmark, hvis de mener at kontohaveren skylder penge.

Husk, hvis vi siger ja nu, kan vi ikke senere sige nej! Bordet fanger! Derfor stem nej!

Niels Dragsted