EL: Øget skat fra erhvervslivet er nødvendig for at undgå massive nedskæringer

Pressemeddelse 28. august 2016

På byrådsmødet 30. august vil Enhedslisten forsøge at afblæse den runde af massive nedskæringer, som der er lagt op til i Svendborg Kommunes budget for 2017. Der mangler umiddelbart 25 mio. kr. og dem vil Enhedslisten hellere kræve ind i mere skat fra erhvervslivet end ved nedskæringer på velfærden. Kommunerne kan inden 2. september søge om love til at hæve skatten og undgå sanktioner fra staten.

– Som budgettet tegner sig nu, så skal der spares 1% på velfærden i Svendborg. Det er ligeså meget som det omprioriteringsbidrag, der lige er blevet delvis aflyst. Det mener vi er helt uholdbart. Situationen tegner sig også fuldstændig anderledes end da Svendborg lagde billet ind på at få Landsstævnet til Svendborg i 2021. I foråret mente borgmesteren fint man kunne tager 25 mio. kr. op af kassen uden, at det betød nedskæringer. Det har nu vist sig ikke at holde stik. Derfor vil vi foreslå at Svendborg kommune søger om lov til at øge skatteindtægten, forklarer Enhedslistens gruppeformand Jesper Kiel.

Enhedslisten ønsker, at det bliver en genindførsel af dækningsafgiften, som skal sikre flere indtægter til kommunen, men hvis kommunen får tilladelse til at øge skatteindtægten, så kan byrådet frit vælge at sikre indtægten fra enten personskat, grundskyld eller dækningsafgift på erhvervsejendomme.

Jesper Kiel uddyber:

Hvis vi bare genindfører dækningsafgiften på det niveau, som den var i den gamle Svendborg Kommune indtil til 2007, så kan vi afblæse nedskæringerne. Hvis Svendborg får landsstævnet, så er det også rimeligt, at erhvervslivet betaler de 25 mio. kr det koster. Det vil jo være erhvervslivet, som kan indkassere gevinsten ved en øget omsætning, så det vil jo være en investering.

Dagsorden for byrådsmødet 30. august 2016

Enhedslistens dagsordenspunkt på byrådsmødet 30. august 2016

Mulighed for øget skatteindtægt.

Der er i økonomiaftalen for 2017 afsat en skattepulje på 200 mio. kr., hvorfra kommunerne kan søge om at undgå individuel sanktion, hvis man øger skatten enten i form af personskat, grundskyld eller dækningsafgift. Der er ansøgningsfrist 2. september.

Byrådet drøfter og tager stilling til om Svendborg Kommune på baggrund af den økonomiske situation med massive besparelser skal ansøge om at få del i skattepuljen.