Svendborg skal prioritere bæredygtighed og klima højere!

Der skal nedsættes et bæredygtigheds råd og Svendborg Kommune skal satse mere på bæredygtighed i byggeriet og omlægning til økologi, hvis det står til Enhedslisten. Det forslag der er lagt frem for kommunens planstrategi er alt for uambitiøst og derfor har Enhedslisten rejst en række ændringsforslag til byrådsmødet 30 august.

– Jeg er faktisk lidt gal i skralden over at der er kommet forslag både fra Miljø-, klima- og trafikudvalget og høringssvar fra både Danmarks Naturfredningsforening og Bæredygtigt Fællesskab og det resulterer ikke i nogen ændringer i teksten, som skal pege frem de næste fire år. Derfor har jeg skrevet en stribe af ændringsforslag, som kan sætte bæredygtighed og klima højere op på prioriteringslisten igen forklarer Jesper Kiel om forslagene, som blev rejst i økonomiudvalget og kommer til afstemning i byrådet.

Forslag som foreslås tilføjet forskellige stede i  teksten:

 

 • Svendborg Kommune vil generelt sikre adgang til og langs kysterne, i skove og naturområder samt kombinere dette med at udvikle naturen med flere områder, som sikrer sammenhæng i naturområderne.
  Kommunen vil i den kommende periode øge fokus på at sikre bæredygtigt byggeri, hvor der ikke kun fokuseres på bygningernes energiforbrug efter opførelse, men også på klimapåvirkningen ved valg af byggematerialer og byggemetoder. Der skal også arbejdes på et bæredygtigt byggeri ved lang holdbarhed og valg af byggematerialer, som kan genbruges ved en senere nedrivning.
 • Sikre naturværdier
  Biodiversiteten i grøfter, hegn og vandhuller er truet. Kommune vil udvikle en praksis, som kan sikre at disse små åndehuller i landbrugslandskabet ikke forsvinder.
 • Grøn omstilling
  For at sikre fremtidens drikkevand, forbedre biodiversiteten og fremme bæredygtighed vil kommunen arbejde for øget omlægning til økologi i landbruget. Det skal ske gennem en målrettet omlægning til at købe økologisk og fra lokale producenter.
 • Svendborg Kommune vil udpege nye områder til skovrejsning, som skal bidrage til at binde skovarealer sammen, øge biodiversiteten, sikre spredningskorridorer for dyr og planter samt bidrage til klimapolitikken ved at binde kulstof.
 • Sikring af kommunens klimamål
  Kommunen vil følge nøje, at der årligt sikres reduktion i CO2-udslippet, som kan sikre, at de langsigtede mål opnås til tiden. Der skal med udgangspunkt i Energiplan Fyn arbejdes med at lægge en plan for hvordan kommunens område energiforsynes med vedvarende energi i fremtiden og der skal tages skridt til at sikre denne udvikling.
 • Bæredygtighedsråd
 • For at sikre inddragelse af borgerne og lokale kræfter omkring natur, klima og bæredygtighed nedsættes et bæredygtighedsråd. Rådet skal rådgive kommunen inden klima, energi og bæredygtighed og skal aktiviteter og konferencer være med til at sikre en fælles indsats for kommunen, borgere og organisationer og virksomheder .