Svendborg Kommune skal ud af Danske Banks kløer

Efter at Enhedslisten har rejst forslag om, at Svendborg Kommune skulle undersøge mulighederne for at droppe Danske Bank, endte det med, at økonomiudvalget ikke turde opsige aftalen med Danske Bank. Det er Enhedslisten ikke tilfreds med, og de har krævet sagen i byrådet.

Pressemeddelelse 23. oktober 2018

Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af økonomiudvalget siger:

  • Vi kan ikke acceptere at have en bank, som deltager i hvidvaskning. Et flertal ønsker at skifte bank, men vælger at beholde Danske Bank, fordi der er risiko for at de vil vinde et udbud. Jeg synes vi må gøre et forsøg og opsige aftalen med Danske Bank. Vi må åbne op for de mindre banker også får mulighed for at byde på opgaven og forhåbentlig vinde udbuddet. Vi kan ikke bare acceptere at fortsætte.

Administrationens beskrivelse af sagen gør det dog klart, at opgaven med at være bankforbindelse skal i EU-udbud og at man først kan udelukke Danske Bank, når der er faldet en endelig dom. Derfor er der risiko for, at Svendborg Kommune kan blive tvunget til at tage Danske Bank, hvis de kommer med det bedste tilbud.

Jesper Kiel fortsætter:

  • Byrådet er nødt til at råbe folketinget op. Det er helt grotesk, at kommunerne med den nuværende lovgivning og EU-regler kan tvinges til at have en bank, hvor ledelsen har været helt skruppelløs og har ladet hvidvaskningen foregå.

Økonomiudvalget var enige om at stramme op på kommunens indkøbspolitik, så man klart forlanger at leverandørerne ikke bidrager til hvidvaskning og skattely. Kun Enhedslisten ønskede at tage konsekvensen og opsige aftalen med Danske Bank, og derfor kommer sagen nu på byrådets dagsorden 30. oktober, hvor Enhedslisten håber, at flere vil bakke op om at droppe Danske Bank. Enhedslisten vil også foreslå en henvendelse til Folketinget, for at kræve bedre muligheder for, at kommunerne kan vælge en bank, de har tillid til.

Se også forslag på Økonomiudvalgets møde 2. oktober. punkt 4