Debat: Skal børnene betale for skattelettelser til de rigeste?

Læserbrev af Lene Rugård Jensen:
Svendborg Kommune har varslet massefyringer af 28 lærere, fem pædagoger og tre pædagogiske assistenter. Det vil få konsekvenser for børns læring og trivsel. Uanset hvordan man vender og drejer kommunens vedtagne budget, så bliver der færre penge til at drive skole for. Det presser kvaliteten i folkeskolen og hverdagen for børn og voksne.

Link til Fyns Amts Avis.

Enhedslisten stiller sig skeptisk overfor den form for kvalitet, som nu bliver resultatet. Er det kvalitet at spare på specialområdet? Er det kvalitet at have op mod 28 elever i en klasse?

Den skole, et politisk flertal nu har vedtaget, får mere end svært ved at leve op til intentionerne i de nationale mål:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Med besparelser på specialområdet og erhvervsvejledning vil uligheden vokse. Der vil ske en stigning af børn, der ikke vil klare folkeskolen og heller ikke en ungdomsuddannelse.

I luften hænger spørgsmålet, om der vil være de nødvendige resurser til de individuelle tiltag det enkelte barn med lærings- eller trivselsvanskeligheder har. Specialklasser lukkes og midlerne flyttes til kompetencecentre, som skal give sparring og supervision til lærere og pædagoger. Men er det den løsning, der er brug for? Er det ikke snarere flere personer i klasselokalet, der er behov for? Så der er tid til at tage sig af barnet med læsevanskeligheder, med ADHD eller det barn, der ikke kan koncentrere sig, fordi dets forældre skal skilles.

For selvom der er nogle penge til to-lærerordninger eller til at pædagoger er med i undervisningen, så er det langtfra nok til alle timer og i alle fag. Forskning viser at co-teaching er den mest effektive metode til at skabe god læring og trivsel for alle børn. Co-teaching betyder, at der er to personer til stede samtidig, og at der også er tid til at reflektere sammen.

Det er svært at forestille sig, at der vil være råd til dette i de kommende år i Svendborg Kommune.

Enhedslisten har været imod besparelserne og hele den præmis, at man kan effektivisere og spare, uden at det har store konsekvenser. Det er en forkert prioritering, som vi mener har store negative følgevirkninger for børn og unge ikke bare i de næste par år, men langt ind i børnenes fremtid.

En prioritering, som kunne have været undgået med skattestigninger, og de ekstra millioner kommunen fik ved finansloven.