Børnene må fortsat holde for i budget 2020

Budgetforliget sælges som en prioritering af børnene, det har ikke meget med virkeligheden at gøre.  Daginstitutioner friholdes et enkelt år for nedskæringer, men så fortsætter de i 2021,2022 og 2023, hvor der skal spares henholdsvis 0,8, 1,6 og 2,4 mio. kr. Så normeringerne udhules fortsat og der er ingen forbedring!

Til gengæld er resten af børn- og ungeområdet på ingen måde friholdt. I 2020 mister skoleområdet og familie og uddanndelse hver 1,7 mio. mio. kr og øvelsen fortsætter i den næste tre år.

Men der er faktisk penge nok til at sikre velfærden i 2020. Der er 50 mio. kr mere, end der blev forudsat ved sidste års budget.  Det er en blandt mange gode grunde til at Enhedslisten ikke er med i dette års budgetforlig.

Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten