Der skal handling bag klimapolitik i Svendborg!

Miljø- og Naturudvalget indstiller et ambitiøst forslag om ny Klima- og Energipolitik til byrådet Svendborg. Svendborg Kommunes egen virksomhed skal være fri af fossil energi fra 2030, og hele kommunen som geografisk område skal være det i 2040. Enhedslisten glæder sig særligt over, at der nu er mere håndfaste mål om at sætte handling bag ambitionerne. 

  • Hidtil har vi haft store ambitioner om årlige reduktioner i CO2, men vi har ikke haft nogen plan for hvordan. Det skal der laves hvert år fremover,, og planen skal løbende følges, samtidigt med at alle beslutninger i kommunen skal vurderes ud fra om de har væsentlig indflydelse på klimamålene. Det har været afgørende for Enhedslisten, at det kom med i den nye politik, fordi tallene for de seneste år viser at kommunens resultater har svigtet de sidste fire år.  Nu skal der handling bag ordene forklarer Jesper Kiel, som sidder i Miljø- og Naturudvalget for Enhedslisten.


Fakta:
Den seneste opgørelse for kommunens CO2-udslip som virksomhed, viser at CO2-udslippet  ikke er faldet gennem de seneste 4 år. Kommunen lever dermed ikke op til aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at nedsætte CO2-udslippet med mindst 2% hvert år (ikke i gennemsnit) og risikerer at miste titlen som klimakommune.
Kommunens eget mål om at være fossilfri i 2030 kræver en reduktion, på mindst 6% årligt. De seneste fire år har der ikke været tiltag, som har reduceret CO2-udslippet og det har alene været påvirket af hvor meget vindstrøm, der har været generelt i det danske el-net, som er årsag til at det går op og ned. 

Der er også lagt op til at Svendborg Kommune gennem, det kommunalt ejede selskab Svendborg VE A/S (VE: Vedvarende Energi) nu aktivt skal investere i sol- og vindenergi. Jesper Kiel sidder også i bestyrelsen for Svendborg VE A/S og siger:

– Vi skal ikke bare vente på, at private investorer etablerer de vindmøller og solceller, som er nødvendige, men vi skal aktivt sætte gang i projekter. Vi skal ikke nødvendigvis tjene 8% årligt, så det kan sætte gang i nye projekter. Samtidigt skal vi lave projekter hvor borgerne og virksomheder kan være med og købe andele. Det er vigtigt at vi løser opgaven i fællesskab og at der ikke bare er nogle få, som tjener på den grønne omstilling. 

Enhedslisten har fået nogle vigtige ting med i klimapolitikken:

  • Der udarbejdes årligt en CO2-reduktionsplan med input fra alle direktørområder.
  • Alle direktørområder, kommunale institutioner og selskaber skal på linje med at vurdere økonomiske konsekvenser af ændringer og politiske beslutninger også vurdere væsentlige konsekvenserne for CO2-udslippet i kommunen som virksomhed og som geografisk område.
    I de sager, hvor der er væsentlige konsekvenser for CO2-udslippet orienteres Miljø og Naturudvalget, således at ændringer indgår i den årlige plan for reduktion af CO2-udslippet. 
  • Kommunen vil: Etablere vedvarende energianlæg på kommunale arealer inklusiv tagflader via selskabet Svendborg VE A/S. Hvor der åbnes mulighed for at borgere og virksomheder kan købe andele.

 

Klima- og Energipolitikken skal endelig vedtages på byrådsmødet d. 26. november.