500 hektar ny skov ved Svendborg skal sikre grundvand, natur og klima

 Der er skabt grobund for, at Svendborg snart får nye skove. Forhåbentlig vil 540 ha ny skov gro frem i den østlige del af Svendborg Kommune. I hvert fald har Svendborg Kommune, Vand og Affald A/S og Naturstyrelsen indledt et samarbejde med henblik på at rejse ny skov.

Formålet med at rejse nye skove er flerstrenget. Skov kan sikre rent drikkevand, binde CO2 fra atmosfæren, øge biodiversiteten og give flere rekreative muligheder til borgerne.

Jesper Kiel, Enhedslisten medlem af Miljø og Naturudvalget samt Vand og affalds bestyrelse glæder sig:

  • Det er jo fantastisk, at vi nu kan komme i gang med skovrejsning i Svendborg Kommune. Det er jo et grønt Kinderæg: Det skal både sikre vores drikkevand, det skal binde skovområderne sammen og mere skov skal være med til at binde CO2.

Samarbejdspartnerne har et ønske om skov i et område mellem Svendborg og Skårup, som i dag leverer en stor del af drikkevandet til Svendborgs borgere.

  • Stop for mere gift i drikkevandet

En forudsætning for skovene er, at lodsejere indenfor projektområdet vil afhænde jord til skoven, f.eks. gennem magelæg. Erhvervelse af jorden vil alene ske på basis af frivillige aftaler med lodsejerne.

Skovene vil blive offentlige og have adgang for alle. Forud for etableringen vil kommunen, Vand og Affald A/S og Naturstyrelsen inddrage borgerne i processen ved at invitere relevante interesseorganisationer, lodsejere, naboer, beboerforeninger og andre med interesse i projektet til at deltage med idéer og forslag til etableringen af det kommende skovprojekt.

Først i det nye år er alle, der ejer jord eller ejendom indenfor de to områder, hvor der ønskes skov, inviteret til et informationsmøde. Her vil de tre samarbejdspartnere fortælle om projektet og processen, herunder om jordkøb og jordfordeling.

Jakob Harrekilde Jensen, skovrider i Naturstyrelsen fortæller:

–          ”Vi har i dag næsten ingen statsskove i Svendborg Kommune, så derfor er vi meget glade for at kunne være med i et samarbejde, hvor der skabes rige muligheder for friluftsliv . Ved at plante forskellige træer og buske, lave lysåbne arealer og etablere vandhuller, vil vi desuden på sigt få en skov med høj biodiversitet ”.

 

Fakta:

De områder, hvor skov er ønsket, udgør tilsammen ca. 540 ha.

Økonomien til at købe jord er fordelt således, at Vand og Affald A/S betaler 50 %, Naturstyrelsen 28 % og Svendborg Kommune 22 %. Anlæg og drift af skoven står Naturstyrelsen alene for.