Udskiftning hos Enhedslisten i byrådet

Det har været svært at passe både job byrådsarbejde igennem et stykke tid, derfor beder Jens Erik Laulund Skotte fra Enhedslisten og orlov fra byrådet fra 1. September og frem til nytår.  

Jens Erik forklarer: 

  • Det har været svært at passe alle de kommunale møder, samtidigt med at jeg var startet i nyt job. Derfor beder jeg om orlov frem til minimum nytår, jeg satser på at vende tilbage med en god plan for hvordan jeg kan få jobbet og de kommunale opgaver til at hænge bedre sammen.

Enhedslisten vil i forbindelse med, at Stina Sølvberg Thomsen indkaldes som stedfortræder, lave en lille rokade. Jesper Kiel overtager Jens Eriks plads i Teknik-og Erhvervsudvalget, Susanne Gustenhoff overtager til gengæld Jespers plads i Miljø- og Naturudvalget og overlader sin plads i Social- og Sundhedsudvalget til Stina Sølvberg Thomsen, som også får plads i §18-udvalget.

Stina Sølvberg Thomsen siger:

  • Jeg glæder mig til at prøve kræfter med en periode i byrådet.  Jeg tænker, at jeg qua min profession som sygeplejerske kan bidrage med indsigt og viden på social- og sundhedsområdet, men også i paragraf 18-udvalget, hvor min faglighed inden for socialsygeplejen kan være brugbar. 

Susanne Gustenhoff overtager pladserne Integrationsrådet og Lokaludvalget.

 

Enhedslisten vil have følgende fordeling poster under Jens Eriks orlov:

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget: Stina Sølvberg Thomsen

  • Medlem af Miljø og Naturudvalget: Susanne Gustenhoff
  • Medlem af Integrationsrådet: Susanne Gustenhoff,  suppleant: Jesper Kiel
  • Medlem af Økonomiudvalget: Jesper Kiel
  • Medlem af Kultur- og fritidsudvalget: Susanne Gustenhoff
  • Medlem af Børn og Unge-udvalget (§ 18): Stina  Sølvberg Thomsen
  • Medlem af Lokaludvalget: Susanne Gustenhoff