Naturskolen skal blive og Skårup Skovmølle skal restaureres!

Enhedslisten vil have skrinlagt planer om at flytte Naturskolen fra Skårup Skovmølle, som er en unik placering med adgang til både skov, strand, søer og eng.  Derfor må kommunen også tage ansvar for at restaurere de bevaringsværdige bygninger.

Enhedslistens medlem af Teknik- og Erhvervsudvalget, Jesper Kiel,  har derfor sat sagen på dagsordnen på udvalgsmødet 6. maj

Punkt 11 Enhedslistens byrådsgruppe – Sikring og udvikling af Naturskolen i Skårup Skovmølle

Beslutningstema
Enhedslistens byrådsgruppe.
Sagsfremstilling
Enhedslistens byrådsgruppe ønsker følgende behandlet på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 6. maj 2021:

Sikring og udvikling af Naturskolen i Skårup Skovmølle

Muligheden for at flytte Naturskolen fra Skårup Skovmølle til Tipsvænget (som FGU fraflytter) har været overvejet i administrationen. Det bliver kritiseret af lærerne på Naturskolen fordi mulighederne for naturformidling ved Tipsvænget er langt dårligere. Derfor bør alle overvejelser om at flytte Naturskolen skrinlægges.
By og Land har i februar henvendt sig til byrådet for at få sikret de bevaringsværdige bygninger ved Skårup Skovmølle.Derfor bør Skårup Skovmølle sikres som bevaringsværdige bygninger, og der skal lægges en plan for at Naturskolen fortsat kan udvikles på den nuværende beliggenhed.Enhedslisten foreslår derfor:

  • Administrationen arbejder ikke videre med overvejelser om at flytte Naturskolen.
  • Administrationen redegør for hvilke tiltag, der er nødvendige for at sikre bygningerne ved Skårup Skovmølle.
  • Der udarbejdes budgettema for sikring og eventuel kommende udnyttelse af de bevaringsværdige bygninger ved Skårup Skovmølle.

Omtale i Fyns Amts Avis
https://faa.dk/artikel/naturskole-advarer-flytning-vil-sv%C3%A6kke-undervisning
Bilag:

PDF-ikon bilag_1_-_bilag_1._brev_til_byraadet_fra_by_og_land_vedr._skaarup_skovmoelle.pdf