EL: Øget skat fra erhvervslivet er nødvendig for at undgå massive nedskæringer

Pressemeddelse 28. august 2016

På byrådsmødet 30. august vil Enhedslisten forsøge at afblæse den runde af massive nedskæringer, som der er lagt op til i Svendborg Kommunes budget for 2017. Der mangler umiddelbart 25 mio. kr. og dem vil Enhedslisten hellere kræve ind i mere skat fra erhvervslivet end ved nedskæringer på velfærden. Kommunerne kan inden 2. september søge om love til at hæve skatten og undgå sanktioner fra staten.

Emneord:

Svendborg skal prioritere bæredygtighed og klima højere!

Der skal nedsættes et bæredygtigheds råd og Svendborg Kommune skal satse mere på bæredygtighed i byggeriet og omlægning til økologi, hvis det står til Enhedslisten. Det forslag der er lagt frem for kommunens planstrategi er alt for uambitiøst og derfor har Enhedslisten rejst en række ændringsforslag til byrådsmødet 30 august.

Emneord:

Cyklister i Svendborg skal have lov at svinge til højre for rødt lys

Enhedslisten rejser forslag om at Svendborg Kommune skal udnytte de nye muligheder, der er for at cyklister i bestemte kryds kan få lov at svinge til højre, selvom der er rødt lys.

Emneord:

Knud Clemmensen indtræder i byrådet i stedet for Steven Legêne

Pressemeddelelse 11. august 2016

Fra byrådsmødet 30. august bliver det Knud Clemmensen, som indtræder i Svendborg Byråd, da Steven Legêne fra Enhedslisten efter en længere sygemelding har meddelt, at han trækker sig helt fra byrådet. Knud Clemmensen er 3. suppleant, men da Malaika Strandvig og Nanna Rask af hensyn til deres studier ikke har tid til fast at indtræde i byrådet, må Knud Clemmensen træde til og udfylde en af Enhedslistens fire pladser i byrådet.

Emneord:

Enhedslisten vil have højden ned og mere åbenhed i byggeriet på Jessens Mole

Enhedslisten vil kræve afstemning om 12 ændringsforslag til lokalplanen for Jessens Mole. Jesper Kiel fra Enhedslisten rejste ændringsforslagene på økonomiudvalgsmødet 21/6. Forslagene gik dels ud på at sænke højde, reducere med en etage og sikre mere åbenhed i byggeriet.


Jesper Kiel forklarer om de ændringsforslag, der skal til på Jessens Mole

Emneord: