Byrådet skal ikke give julegave til sig selv!

Det er ikke tiden at byrådet skal tildele sig selv en julegave på 741.291 kr til deling. Derfor foreslår vi at alle vederlag fastholdes på det nuværende niveau.

Emneord:

Kommunen skal sikre job dem som rammes af 225-timersregel

Enhedslisten vil afkræve svar fra borgmesteren om, hvad kommunen gør for at skaffe jobs til de 160 borgere, som skæres i kontanthjælpen, fordi de ikke har sikret sig 225 timers arbejde.

Byrådsmøde 29. nov. 2016

Emneord:

Kontanthjælp - Reform får store konsekvenser

Lad os huske, at et samfunds rigdom bliver afspejlet af de fattigste. Så jo mere arme de er, jo fattigere er samfundet.

Emneord:

Enhedslisten vil have Juniorklub og Ungdomsskole i Bagergade!

Enhedslisten pointerede på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgsmødet onsdag 16. november, at det er meget vigtigt at bevare Bagergade som rammen om et ungdomsmiljø, der kan rumme både en bynær Ungdomsskole (Beliggenheden er pt. på Abildvej) og Juniorklub. Enhedslisten mener ikke det er nogen god løsning, at Juniorklubben kommer op og får base i tagetagen på Ørkildsskolen afd. Byen. Det blev vedtaget foretage yderligere undersøgelser, som kan afdække om der kan findes en løsning på at samle Juniorklub og ungdomsskole i Bagergade.

Emneord:

Forslag om jobgaranti for de kontanthjælpsmodtagere, som rammes af kravet om 225 timers arbejde

Forslag fra Enhedslisten på  udvalgsmøde i EBK 16. november 2016

Forslag om jobgaranti for de kontanthjælpsmodtagere, som rammes af kravet om 225 timers arbejde

Forslag:

Enhedslisten stiller forslag om, at kommunen forpligter sig til enten at ansætte eller anvise arbejde til de borgere i kommunen, som ikke ved egen hjælp har haft mulighed for at ansættelse i 225 timer hos en arbejdsgiver.

Forslag

Emneord:

Flertal i byrådet for at droppe iPad-tvang

Enhedslistens medlem af Udvalget for Børn og Unge, Susanne Gustenhoff,  har krævet sagen om dispensation til Børnehaven Askelæ i byrådet. Udvalget ville ikke tillade, at Askelæ ikke ønsker at bruge iPads, som en del af deres tilbud, derfor har Enhedslisten krævet sagen i byrådet for at få ændret på den beslutning. Det tegner nu til at give pote. De konservative har allerede skiftet holdning og dermed smuldrer flertallet for iPadtvang. 

Se mere: tv2fyn.dk: Askelæ slipper for tvungne tablets

 

Emneord: