Nedsivning af gift truer dansk drikkevand

Læserbrev i Fyns Amts Avis 20. juni 2013

I Danmark er vi så heldige, at vi stadig kan bruge vores grundvand til drikkevand. Sådan er situationen ikke i de fleste andre europæiske lande, hvor man må købe dyrt kildevand på flaske i stedet for bare at åbne for vandhanen, når man er tørstig. 

Nanna Rask, biolog, kandidat til byrådet for Enhedslisten, Vornæs Skovvej 26, 5700 Svendborg 

Men det danske grundvand er truet af nedsivning af giftstoffer fra landbrug, kemikalieaffaldsdepoter, private grundejere der bruger for mange pesticider etc. Byrådsmedlem for Venstre, landmand Jeppe Ottesen, mener at giftforbud i Svendborg Kommune er hysteri og at plantegiften Round Up er uskadeligt i de rette hænder (18. juni).

Så enkelt forholder det sig imidlertid ikke. I 2011 slog eksperterne alarm, fordi man fandt rester af sprøjtegifte fra landbruget i 39% af de undersøgte vandboringer. Man fandt også restproduktet glyphosat fra det mest anvendte sprøjtemiddel i Danmark, Round Up, som ellers ikke skulle kunne forurene grundvandet.

Fundene af glyphosat blev bekræftet igen i 2012. Det bekymrer også de danske vandværker. Den seneste opgørelse over deres boringer viser, at der er pesticidrester i 23 pct. af dem, og 5 pct. af de ca. 8000 drikkevandsboringer er lukket pga. pesticidforurening over grænseværdierne.

Danske Vandværkers konsulent Claus Vangsgaard har peget på, at man indtil videre har været i stand til at begrænse antallet af fund af pesticider over grænseværdien ved at finde nye boringer og lukke gamle. Men det bliver sværere og sværere, for der bliver fundet rester fra flere og flere af de sprøjtemidler, der er godkendt i dag, i drikkevandsboringerne. Dermed er det ikke kun fortidens synder, der rammer vores drikkevand.

Det er derfor yderst fornuftigt, at Svendborg Kommune som et lille bidrag til at beskytte naturen mod overflødige giftstoffer, og beskytte vores grundvand mod nedsivning af giftrester, har forbudt anvendelsen af sprøjtemidler på de offentlige arealer, ligesom man også har i Odense Kommune, og i næsten halvdelen af landets øvrige kommuner – og det forbud skal naturligvis overholdes.